Trường Đại học Điện lực: Lợi ích người lao động, quyền lợi của người học là nhiệm vụ ưu tiên

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Điện lực sẽ là bước ngoặt trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo mới của trường, những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật đảng, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích của gần 500 viên chức người lao động, quyền lợi của hàng vạn người học, của xã hội, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.
PGS.TS. Đinh Văn Châu, Quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Điện lực.
PGS.TS. Đinh Văn Châu, Quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Điện lực.

Đó là khẳng định của PGS.TS. Đinh Văn Châu, quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Nhà trường khi trao đổi với phóng viên trước thềm Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm hoàn thiện công tác nhân sự, góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển.

Trước đó, là một cơ sở giáo dục Đại học mỗi năm đào tạo cho xã hội hàng nghìn nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng công tác xây dựng Đảng tại Trường Đại học Điện lực lại có một số vấn đề “nổi cộm” chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này làm cho Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn chưa được tổ chức.

Với sự vào cuộc trách nhiệm, sát sao của Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong ngày 19/5 tới đây. Đây sẽ là cơ sở phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nêu cao việc nêu gương, tự soi, tự sửa, tự kiểm của Đảng bộ nhà trường.

PV: Thưa PGS.TS. Đinh Văn Châu, Trường Đại học Điện lực (ĐHĐL) đã có nhiều thành tựu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điểm chuẩn vào trường cũng không ngừng tăng lên trong những năm qua. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về những kết quả mà trường đã đạt được?

PGS.TS. Đinh Văn Châu: Chiến lược phát triển của Trường ĐHĐL đặt trọng tâm vào việc đổi mới toàn diện hoạt động giảng dạy và học tập để đạt mục tiêu nâng tầm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường, cung cấp cho thị trường lao động sản phẩm đào tạo có năng lực cạnh tranh, có kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với sự vận động phát triển và nhu cầu của thị trường lao động.

Nhiều biện pháp được quyết liệt thực hiện nhằm đạt được mục tiêu này. Chẳng hạn, việc hiệu chỉnh, phát triển Chương trình đào tạo bám sát theo chuẩn CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating) nhằm giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, đề xướng các cải cách giáo dục để người học có được sự phát triển toàn diện các kiến thức, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn thay đổi.

Chu trình cải tiến PDCA (Plan - Do - Check – Act) được khuyến khích áp dụng trong hoạt động giảng dạy, hiệu chỉnh chương trình đào tạo của Nhà trường. Những nỗ lực trên được ghi nhận trong kỳ đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành. Hoạt động tự đánh giá và Kiểm định chất lượng các chương trinh đào tạo của Nhà trường cũng được tiến hành định kỳ, thường xuyên.

Tôi tin rằng các Chương trình đào tạo của Nhà trường sau khi được rà soát, đánh giá, cập nhật triển khai sẽ góp phần hoàn thành sứ mệnh của trường: “Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững”; vị thế và uy tín của trường ĐHĐL trên bản đồ Giáo dục Đại học ở Việt Nam sẽ được khẳng định. Minh chứng là kết quả tuyển sinh đại học chính quy của nhà trường luôn được cải thiện, kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2020, tỉ lệ tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu, năm 2021 đạt trên 100% chỉ tiêu, đặc biệt có những ngành điểm chuẩn đầu vào tăng 6,5 điểm so với năm 2020.Theo kết quả khảo sát năm học 2020 - 2021, tỉ lệ sinh viên ra trường sau 1 năm có việc làm đạt 98%, lương bình quân đạt 9,2trđ/tháng.

Lễ tuyên dương sinh viên có thành tích trong các cuộc thi năm 2022 của Trường ĐHĐL
Lễ tuyên dương sinh viên có thành tích trong các cuộc thi năm 2022 của Trường ĐHĐL

PV: Bên cạnh những thành tựu đạt được, Trường ĐHĐL còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trong đó công tác xây dựng Đảng có một số vấn đề “nổi cộm” trong nội bộ của Nhà trường chưa được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, có tình trạng đơn, thư tố cáo, khiếu nại gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của Nhà trường cũng như môi trường giáo dục. Đến thời điểm này vấn đề đó đã được giải quyết như thế nào?

PGS.TS. Đinh Văn Châu: Quan điểm nhất quán của cấp ủy Đảng Trường ĐHĐL là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, trong sạch, lấy lại niềm tin của các cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên và xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, xử lý kịp thời, nghiêm minh và khách quan các cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp “trồng người”. Với tính chất đặc thù của hoạt động giáo dục, trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, năng lực thực hành cho học sinh, người thầy còn giúp học sinh hình thành phẩm chất đạo đức, lối sống. Với tính chất đó, tôi tin rằng, việc lành mạnh hóa, trong sạch hóa học đường dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự đồng lòng, chung sức của từng đảng viên trong Đảng bộ sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Quang cảnh hội thảo Quốc tế về chuyển dịch năng lượng do Trường ĐHĐL tổ chức
Quang cảnh hội thảo Quốc tế về chuyển dịch năng lượng do Trường ĐHĐL tổ chức.

PV: Nhờ những biện pháp giải quyết trên,Trường được tổ chức Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm hoàn thiện công tác nhân sự, góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển. Xin đồng chí có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

PGS.TS. Đinh Văn Châu: Để chuẩn bị cho Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ trường ĐHĐL khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, việc chuẩn bị các nội dung đã hoàn thành theo đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra...

Việc chuẩn bị dự thảo các nội dung trình Đại hội lần này được Đảng ủy trường Đại học Điện lực tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển....thông qua Đại hội Đảng bộ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên đối với Đảng...

Trong đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng....

Đồng thời, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo chính quyền trong hệ thống chính trị của nhà trường.

Mặt khác trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Trường, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và sinh viên quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng

Cũng trong thời gian này, Tiểu Ban phục vụ Đại hội cũng đang gấp rút chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh trật tự, phương án y tế phục vụ Đại hội và một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị Đại hội...

Trường  ĐHĐL tổ chức Tập huấn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở
Trường ĐHĐL tổ chức Tập huấn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở

PV: Thưa đồng chí, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Trường đã đề ra những giải pháp như thế nào để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, xử lý kịp thời, khách quan các cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống , biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, trong sạch, lấy lại niềm tin của các cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên và xã hội?

PGS.TS. Đinh Văn Châu: Trường ĐHĐL sẽ nâng cao trách nhiệm nêu gương, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; quyết tâm xây dựng và phát triển trường ĐHĐL thành trường đại học hàng đầu trong nước về lĩnh vực năng lượng, đạt đẳng cấp khu vực năm 2030.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng là nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động.

Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạothực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị của nhà trường...

Các đại biểu chụp anh lưu niệm tại Hội thảo quốc tế về chuyển dịch năng lượng do Trường ĐHĐL tổ chức
Các đại biểu chụp anh lưu niệm tại Hội thảo quốc tế về chuyển dịch năng lượng do Trường ĐHĐL tổ chức

PV: Với tư cách là quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Nhà trường, đồng chí có kỳ vọng gì về đại hội cũng như sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới?

PGS.TS. Đinh Văn Châu: Với tư cách là quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Nhà trường, tôi tin tưởng vào sự thành công của Đại hội đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường lần này. Đại hội sẽ phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nêu cao việc nêu gương, tự soi, tự sửa, tự kiểm.

Đại hội sẽ là bước ngoặt trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo mới của Trường, những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật đảng, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích của gần 500 viên chức người lao động, quyền lợi của hàng vạn người học, của xã hội, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Đinh Văn Châu.

Thu Hà