Trường Đại học Lâm nghiệp công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Lâm nghiệp dự kiến tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu.
Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp

Năm 2024, Trường Đại học Lâm nghiệp dự kiến tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu cho 27 ngành đào tạo.

Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Lâm nghiệp

- Phương thức 1 (mã 200): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12;

- Phương thức 2 (mã 100): Xét kết quả thi tốt nghiệp bậc THPT;

- Phương thức 3 (mã 301, 303): Xét tuyển thẳng (Theo Quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Lâm nghiệp);

- Phương thức 4 (mã 402): Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và các cơ sở đào tạo có liên quan,…

Danh mục ngành/chuyên ngành tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp

Tổ hợp môn theo các khối xét tuyển

A00. Toán, Lí, Hóa

A01. Toán, Lí, Anh

A16. Toán, Khoa học tự nhiên, Văn

B00. Toán, Sinh, Hóa

B08. Toán, Sinh, Anh

C00. Văn, Sử, Địa

C15.  Toán, Văn, Khoa học xã hội

D01. Toán, Văn, Anh

D07. Toán, Hóa, Anh

D10. Toán, Địa, Anh

H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT1, Năng khiếu vẽ NT2

V01. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

Phương Anh