Trường Đại học Phạm Văn Đồng công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh theo 4 phương thức.
Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Phương án tuyển sinh của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2024

- Ngưỡng đầu vào:

+ Nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2024 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT 

- Ngưỡng đầu vào:

+ Nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

+ Không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên 

Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc TP. Hồ Chí  năm 2024

Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh trong cả nước. Đối với thí sinh ngoài tỉnh Quảng Ngãi xét tuyển vào khối ngành sư phạm, nhà trường chỉ nhận hồ sơ theo diện đào tạo đặt hàng và diện đào tạo theo nhu cầu cá nhân.

Danh mục các ngành tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Ghi chú: Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên là số dự kiến. Số chính thức sẽ công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo giao chỉ tiêu.

Hồng Huệ