Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tuyển sinh theo 03 phương thức.
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Phương thức tuyển sinh Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

- Phương thức 1: Xét kết quả học THPT kết hợp thi năng khiếu

- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu 

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Phương thức 1: Xét kết quả học THPT kết hợp thi năng khiếu

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu

+ Điểm xét tốt nghiệp THPT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2024.

- Phương thức 3: Xét tuyển 

+ Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ bao gồm: Giải vô địch Thế giới; Cúp Thế giới; Thế vận hội Olympic; Đại hội Thể thao Châu Á (Asiad); Giải vô địch Châu Á; Cúp Châu Á; Giải vô địch Đông Nam Á; Đại hội Thể thao Đông Nam Á(Sea Games); Cúp Đông Nam Á. Quy định thời gian không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp Trung cấp) năm 2024.

Ghi chú: Các thí sinh đảm bảo điều kiện xét tuyển thẳng nhưng tốt nghiệp từ năm 2023 về trước phải tham dự thi các nội dung năng khiếu tại trường.

Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng

- Thí sinh đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng, các giải thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức 1 lần trong năm và thí sinh được Tổng cục Thể dục thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia thời gian không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển được miễn thi năng khiếu.

- Thí sinh tốt nghiệp THPT (học tốt nghiệp Trung cấp) năm 2024.

Ghi chú: Các thí sinh đảm bảo điều kiện ưu tiên và tuyển thẳng nhưng tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước phải tham dự thi các nội dung năng khiếu tại trường. Đối với các Vận động viên diện ưu tiên và xét thẳng, thời gian được tính để hưởng ưu tiên không quá 4 năm tính đến ngày xét tuyển vào Trường.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Ghi chú:

- Năng khiếu 1 (Bật xa + chạy 100m)

- Năng khiếu 2 (Bật xa)

- Năng khiếu 3 (Chạy 100m)

Phương Anh