Trường Đại học Thông tin liên lạc công bố phương án tuyển sinh quân sự năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Thông tin liên lạc tuyển sinh theo 05 phương thức.

Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan thông tin) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc gia, tiền thân là Trường Thông tin được thành lập ngày 11/11/1951.

Trường Đại học Thông tin liên lạc có chức năng đào tạo sĩ quan, cán bộ thông tin cho Quân đội; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Nam Trung bộ; nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật phục vụ giáo dục - đào tạo.

Trường Đại học Thông tin liên lạc - Trường Sĩ quan Thông tin
Học viên Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan thông tin)

Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại học Thông tin liên lạc

- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân) số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế. 

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 4 năm 2024 (quân nhân nhập ngũ từ năm 2023 trở về trước); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên, tính đến tháng 9 năm 2024.

- Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm 2024. 

+ Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi. 

+ Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Thông tin liên lạc

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Phương thức 3: Xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.

- Phương thức 5: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh của Nhà trường; thí sinh phải qua sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Thông tin liên lạc

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Thông tin liên lạc: 341 Thí sinh

Trong đó, phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra): 205; phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào): 136.

+ Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

+ Tuyển 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường đại học ngoài Quân đội.

+ Số chỉ tiêu trúng tuyển còn lại, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức đào tạo:

Ngành Chỉ huy Tham mưu thông tin (chuyên ngành thông tin: Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân); ngành Chỉ huy Tham mưu Tác chiến không gian mạng.

- Tổ hợp môn xét tuyển: 

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); 

A01 (Toán, Vật lý,  tiếng Anh). 

Thực hiện lấy cùng một điểm chuẩn đối với tổ hợp xét tuyển A00, tổ hợp xét tuyển A01; một điểm chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội. 

Điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu của khu vực Miền Bắc, Miền Nam.

Phương Anh