Trường Đại học Trà Vinh: Thông báo xét tuyển Đại học hệ chính quy (đợt 1 năm 2023)

Vừa qua, Trường Đại học Trà Vinh đã chính thức công bố chỉ tiêu xét tuyển hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2023 với tổng chỉ tiêu dự kiến 6.595 chỉ tiêu.

Theo Quyết định số 2835/TB-ĐHTV thông báo V/v xét tuyển Đại học hệ chính quy (Đợt 1 năm 2023), Trường Đại học Trà Vinh đã đưa ra thông báo chính thức về tuyển sinh Đại học  hệ chính quy của Trường năm 2023 như sau:

Về đối tượng dự tuyển Đại học hệ chính quy:

Được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức) bao gồm:

- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

Về phương thức và ngưỡng đầu vào xét tuyển Đại học hệ chính quy:

Trường Đại học Trà Vinh áp dụng 5 phương thức xét tuyển đợt 1 Đại học hệ chính quy năm 2023 như sau:

1. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã Phương thức - 100): được xét theo tổ hợp môn của từng ngành và áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển. Trường sẽ xác định và công bố ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 26/7/2023.

2. Xét kết quả học tập THPT (mã Phương thức: 200): sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển. Tuy nhiên, các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học chỉ áp dụng xét tuyển đối với những thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó:

- Ngưỡng đầu vào các ngành Đại học Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

- Ngưỡng đầu vào các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

- Ngưỡng đầu vào các ngành còn lại của Trường: Học lực lớp 12 xếp loại Trung bình trở lên hoặc điểm xét tuyoort nghiệp THPT từ 5.0 trở lên.

3. Xét tuyển dựa trên kết quả của thí sinh đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức (mã Phương thức: 402 - mã tổ hợp NL1): Áp dụng đối với các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có tổng điểm bài ti đánh giá năng lực đạt từ 500 điểm. Phương thức xét tuyển này không áp dụng đối với ngành Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Ngưỡng đầu vào được áp dụng theo phương thức xét kết quả học tập THPT giống với Phương thức xét kết quả học tập THPT (mã 200).

4. Xét tuyển dựa trên kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (mã Phương thức: 405): Phương thức này áp dụng với thí sinh lựa chọn ngành Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Trong đó, môn văn hóa trong tổ hợp môn của những ngành này được sử dụng từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trường sẽ xác định và công bố ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 26/7/2023.

5. Xét tuyển dựa trên kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu (mã Phương thức: 406): Áp dụng với thí sinh lựa chọn ngành Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Trong đó, môn văn hóa trong tổ hợp môn của những ngành này được sử dụng từ kết quả học tập của THPT. Ngưỡng đầu vào được áp dụng theo phương thức xét kết quả học tập THPT giống với Phương thức xét kết quả học tập THPT (mã 200).

Với Phương thức xét tuyển (mã Phương thức: 405) và (mã Phương thức: 406), thí sinh có nguyện vọng xét tuyển ở 02 ngành Âm nhạc học và Biểu diễn nhạc cụ truyền thống phải đăng ký kiểm tra năng khiếu do Trường Đại học Trà Vinh tổ chức. Thời gian đăng ký từ ngày Trường ra thông báo đến trước ngày 15/7/2023. Thời gian tổ chức kiểm tra (dự kiến) ngày 20/7/2023.

Về cách thức tổ chức tuyển sinh Đại học hệ chính quy như sau:

Đại học hệ chính quy

Về chỉ tiêu xét tuyển từng ngành Đại học hệ chính quy như sau:

Đại học chính quy

Đại học chính quy

Đại học chính quy

Đại học chính quy

Đại học chính quy

Thông tin xét tuyển của Trường xem tại đây

Hoàng Yến