Trường Đại học Văn hoá Hà Nội công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển.

Năm 2024, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu.

- 65% chỉ tiêu cho kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024

- 15% cho xét tuyển học bạ

- 20% cho các phương thức khác

Trong trường hợp xét tuyển các phương thức khác chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT

- Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT 2024

- Xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển kết hợp học bạ THPT với quy định của Trường

- Xét tuyển kết hợp kết quả học bạ THPT với điểm thi năng khiếu

Trường Đại học văn hoá Hà Nội
Trường Đại học văn hoá Hà Nội

PHƯƠNG THỨC 1 (PT1): Xét tuyển thẳng - Mã phương thức xét tuyển: 301

- Đối tượng tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng theo Quy định trong Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

PHƯƠNG THỨC 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển: 100

- Ngưỡng đầu vào:

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tổ hợp thi và đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 15 điểm trở lên (tính 03 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển) và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT năm 2024. Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.

Đối với các ngành, chuyên ngành còn lại, môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1 và xét tuyển theo thang điểm 30.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/ môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)

PHƯƠNG THỨC 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT - Mã phương thức: 200

- Ngưỡng đầu vào:

Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành, chuyên ngành (trừ các ngành/ chuyên ngành thi năng khiếu) của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội với điều kiện điểm trung bình cộng từng môn (điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và lớp 12) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 7.0 điểm trở lên (điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và lớp 12). Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.

Đối với các ngành, chuyên ngành còn lại, môn xét tuyển trong các tổ hợp nhân hệ số 1 và xét tuyển theo thang điểm 30.

Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 lớp 10 + Điểm môn 1 lớp 11 + Điểm môn 1 lớp 12 + Điểm môn 2 lớp 10 + Điểm môn 2 lớp 11 + Điểm môn 2 lớp 12 + Điểm môn 3 lớp 10 + Điểm môn 3 lớp 11 + Điểm môn 3 lớp 12) /3+ Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, điểm môn 1, 2, 3 tính theo các tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký. Điểm ưu tiên (chỉ tính theo điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành).

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Sinh viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

PHƯƠNG THỨC 4 (PT4): Xét tuyển kết hợp học bạ THPT với quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển: 500 (Xét tuyển sớm)

- Đối tượng xét tuyển: Phương thức này chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm ưu tiên theo quy định của Trường.

- Ngưỡng đầu vào:

Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành, chuyên ngành (trừ các ngành/ chuyên ngành thi năng khiếu) của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội với điều kiện điểm trung bình cộng từng môn (điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.

Đối với các ngành, chuyên ngành còn lại, môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1 và xét tuyển theo thang điểm 30.

Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 lớp 10 + Điểm môn 1 lớp 11 + Điểm học kỳ 1 môn 1 lớp 12 + Điểm môn 2 lớp 10 + Điểm môn 2 lớp 11 + Điểm học kỳ 1 môn 2 lớp 12 + Điểm môn 3 lớp 10 + Điểm môn 3 lớp 11 + Điểm học kỳ 1 môn 3 lớp 12) /3+ Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm môn 1, 2, 3 tính theo các tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký và lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Điểm ưu tiên bao gồm Điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ GD&ĐT và Điểm ưu tiên theo quy định của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

PHƯƠNG THỨC 5 (PT5): Xét tuyển kết hợp kết quả học bạ THPT với điểm thi năng khiếu - Mã phương thức xét tuyển: 406 (xét tuyển sớm)

- Ngưỡng đầu vào:

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành, chuyên ngành có tổ hợp năng khiếu N00, N05 (Ngành Sáng tác văn học; chuyên ngành Biểu biễn nghệ thuật, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa) và đủ điều kiện điểm trung bình môn Ngữ văn (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt từ 5.0 trở lên.

Đối với chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật thuộc ngành Quản lý văn hoá, môn Năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển N00 phải đạt từ 7.0 điểm trở lên (khi chưa nhân hệ số 2).

Đối với chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật thuộc ngành Quản lý văn hoá, môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.

Đối với các ngành, chuyên ngành còn lại, môn xét tuyển trong các tổ hợp nhân hệ số 1 và xét tuyển theo thang điểm 30.

Điểm xét tuyển= Điểm môn 1 x 2 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ Điểm môn 1 = Điểm thi môn Năng khiếu 1

+ Điểm môn 2 = Điểm thi môn Năng khiếu 2

+ Điểm môn 3 = (Điểm trung bình môn Ngữ Văn lớp 10 + Điểm trung bình môn Ngữ Văn lớp 11+ Điểm trung bình môn Ngữ Văn học kỳ 1 lớp 12)/3

- Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển.

Các khối ngành đào tạo, chỉ tiêu và phương thức xét tuyển của Trường đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

 

Bảng quy đổi điểm ưu tiên đối với từng đối tượng cụ thể

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Bảng quy đổi điểm ưu tiên đối với thí sinh xét tuyển vào ngành sáng tác văn học

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

 

Hồng Huệ