Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tuyển sinh 1.215 chỉ tiêu. Trong đó, có 925 chỉ tiêu phân hiệu Phú Yên và 290 chỉ tiêu ở phân hiệu Đà Nẵng theo 6 phương thức.

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là đại học công lập thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 14/02/1976. Đến nay, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã trở thành đại học hàng đầu của khu vực Miền Trung Tây Nguyên với bề dày truyền thống xây dựng và phát triển.

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Phương thức 1 (Mã PTXT 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng

Phương thức 2 (Mã PTXT 100): Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học do Trường Đại học Xây dựng Miền Trung quy định và công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 15,0 điểm).

Điều kiện nhận hồ sơ: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn; Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

- Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.

Phương thức 3 (Mã PTXT 200): Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ:

Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên và đạt một trong các điều kiện sau đây:

+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

- Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp trong từng tổ hợp.

Phương thức 4 (Mã PTXT 500): Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ:

Điểm trung bình tốt nghiệp THPT ≥ 6,0 điểm.

- Nguyên tắc xét tuyển:

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó đến môn Ngữ văn.

Phương thức 5 (Mã PTXT 402): Xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ:

Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đợt trong năm 2024 (không sử dụng kết quả các năm trước);

Điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phải ≥ 600 điểm (thang điểm 1200). 

Phương thức 6 (Mã PTXT 405&406): Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất)

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ:

Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật) cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn do Trường Đại học Xây dựng Miền Trung quy định; Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ): Hạnh kiểm 3 năm THPT từ khá trở lên và đạt một trong các điều kiện sau đây:

+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 3 năm THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 5 học kỳ: lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

- Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Hồng Huệ