Trường Đại học Y Hà Nội công bố phương án tuyển sinh đai học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh với 1.720 chỉ tiêu cho 17 ngành theo 4 phương thức.

Trường đại học Y Hà Nội lần đầu xét tuyển ngành mới bằng khối C00 và D01. Trong các  có 3 ngành mới gồm: Tâm lý học (60 chỉ tiêu), Hộ sinh (50 chỉ tiêu) và Kỹ thuật phục hình răng (50 chỉ tiêu).

Trường Đại học Y Hà Nội

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Y Hà Nội 

- Phương thức xét tuyển 100: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đối với tất cả các ngành. Với phương thức này, lần đầu tiên Trường Đại học Y Hà Nội tuyển tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) cho ngành Y tế công cộng, Tâm lý học; C00 (Văn, Sử, Địa) cho ngành Tâm lý học thay vì chỉ tuyển bằng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) như những năm trước.

- Phương thức xét tuyển 409: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đối với các ngành sau: 

Trường Đại học Y Hà Nội

Điều kiện bắt buộc (điều kiện cần): Thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế hợp lệ và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Điều kiện điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển này, thấp hơn điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển 100 không quá 03 (ba) điểm và không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu Trường sẽ dành chỉ tiêu còn lại cho phương thức xét tuyển 100.

- Phương thức xét tuyển 402: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội vào các ngành: Hộ sinh, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa, Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh hóa, Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa. Thí sinh cần có điểm HSA từ 75 trở lên mới được dự tuyển theo phương thức này.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội
Trường Đại học Y Hà Nội
Hồng Huệ