Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp tuyển thí sinh nam trên toàn quốc với 144 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển.

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp là trường trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng, nằm trong khối các trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc gia, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu tăng thiết giáp cấp quân đội bậc đại học và một vài loại hình đào tạo khác theo đặc thù quân đội.

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
Học viên Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

Năm 2024, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp tuyển thí sinh nam trên toàn quốc với 144 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển.

Phương thức tuyển sinh của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc Trung học phổ thông (THPT) không quá 15% chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT không quá 10% chỉ tiêu cho các đối tượng đã tốt nghiệp THPT có điểm tổng kết chung từng năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên.

- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức không quá 20% chỉ tiêu cho thí sinh:

+ Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 150 điểm).

+ Có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh từ 600 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 1.200 điểm).

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lưu ý: Thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức. 

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

Điểm chuẩn tuyển sinh của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

1. Thực hiện một điểm chuẩn chung:

- Theo đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội.

- Theo tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01.

2. Thực hiện một điểm chuẩn riêng:

- Theo thí sinh có nơi thường trú đã được đăng ký đúng quy định ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào).

- Thí sinh được tính điểm chuẩn theo nơi đăng ký thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau:

+ Đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9/2024) phải đủ 03 năm thường trú liên tục trở lên.

+ Phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các tỉnh phía Nam.

Hồng Huệ