Bản tin 5 & 1 | Sự kiện và Con số Công Thương ngày 7/6/2018

Điểm nhanh 05 sự kiện ngành Công Thương và con số nổi bật trong ngày 7/6/2018.
Ánh Tuyết - Thy Thảo

Video khác