Đừng "hóng" Táo Quân 2019 vội, hãy cùng điểm lại những câu nói "bá đạo" này trong Táo Quân 2018

Cùng điểm lại những câu nói bá đạo và hài hước trong Táo Quân 2018. Không biết sang năm 2019, các Táo sẽ báo cáo gì với Ngọc Hoàng đây...
Thuỳ Linh TH

Video khác