Infographic: 3 cuộc cách mạng cải cách hành chính trong lịch sử ngành Công Thương

Ba năm gần đây, Bộ Công Thương đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với các cuộc cách mạng cải cách hành chính quy mô lớn trong lịch sử ngành.

Video khác