Là sinh viên - Tôi dám khởi nghiệp!

Vừa qua, tại nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ Khai mạc Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2017" và Gameshow "Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam" đã diễn ra đầy bùng nổ với sự tham gia c
TCCT

Video khác