Ngày 11/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Năm 2018 lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt kỷ lục

Theo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, 2018 là năm đầu tiên tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước đạt kỷ lục với 4.395,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2017.
Thy Thảo

Video khác