Ngày 13/12/18l Sự kiện&Con số: THACO sắp chi bổ sung 2.000 tỷ đồng cổ tức năm 2017

Với 1,658 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, THACO dự kiến chi ra gần 1.990 tỷ đồng cho đợt chi bổ sung cổ tức lần này.
Thái Linh

Video khác