Ngày 16/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Hội đồng CPTPP họp phiên đầu tiên tại Nhật Bản

Phiên họp ngày 19/1 tới sẽ là lần đầu tiên các Bộ trưởng CPTPP gặp nhau kể từ khi Hiệp định chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12/2018.
Thy Thảo

Video khác