Ngày 18/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Khan hiếm nhân sự sản xuất điện tử vì làn sóng "di cư" nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam

Trước làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và kế hoạch mở rộng qui mô, mảng Sản xuất Điện tử dự đoán tiếp tục tăng mạnh về nhu cầu tuyển dụng trong năm 2019, bao gồm các lĩnh vực nhân sự cấp trung và cấp cao.
Thuỳ Linh

Video khác