Ngày 18/12/2018l Sự kiện&Con số: Petrolimex chào bán 12 triệu cổ phiếu

Mục đích thương vụ này, theo Petrolimex nhằm tạo vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất. Giá bán sẽ căn cứ trên cơ sở phê duyệt của Bộ Công Thương.
Thái Linh

Video khác