Ngày 19/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: EVN chuẩn bị kiểm toán 5 dự án nhà máy điện và truyền tải

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với 5 dự án trong năm 2019 này.
Thy Thảo

Video khác