Ngày 25/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Xuất khẩu gạo rộng cửa quý đầu năm 2019

Năm 2018, khối lượng xuất khẩu gạo ước đạt 6,1 triệu tấn với giá trị 3,04 tỷ USD, dự báo năm 2019 nhu cầu sẽ tăng nhẹ tại các thị trường Phillipines, Indonesia do hai nước này vừa bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.
Thy Thảo

Video khác