Ngày 25/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: Hà Nội đầu tư 80 tỷ đồng làm hầm đường bộ xuyên đê sông Hồng

Đường hầm xuyên đê sông Hồng với cửa hầm được thiết kế để đóng, mở tự động nhằm thoát nước hoặc ngăn lũ trong mùa mưa bão
Thuỳ Linh

Video khác