Ngày 28/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: Xuất khẩu sắn sang Trung Quốc gặp khó

Xuất khẩu sắn sang Trung Quốc dự báo tiếp tục gặp khó khăn do bị áp dụng nghiêm ngặt các quy định về nhãn mác bao bì, thông tin sản phẩm.
Thy Thảo

Video khác