Ngày 8/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN về dịch vụ logistics

Hiện cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp dịch vụ logistics, hoạt động trong nhiều các lĩnh vực từ vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không…
Thái Linh

Video khác