4 tháng đầu 2019, PVN vượt kế hoạch với hơn 225 nghìn tỷ đồng doanh thu

Theo báo cáo mới nhất của PVN, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn 4 tháng ước đạt 225,6 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm.

4 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục giữ vững nhịp sản xuất, triển khai hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 được Đảng và Chính phủ giao.

Báo cáo mới nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho thấy, trong 4 tháng đầu năm nay, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức, có chỉ tiêu vượt hơn 11% kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng doanh thu của toàn PVN 4 tháng ước đạt 225,6 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, vượt 8,6% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35,9% kế hoạch năm.

Các dự án đầu tư của PVN và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Mỏ Cá Tầm thuộc Lô 09-3/12 mới đón dòng dầu đầu tiên vào tháng 3/2019
Dự án Mỏ Cá Tầm thuộc Lô 09-3/12 của Vietsovpetro mới đón dòng dầu đầu tiên vào tháng 3/2019

 

Trong đó, mới đây, Vietsovpetro đã hạ thủy thành công hạng mục Module Train A dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1". 

Dự án đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao công suất nén khí về bờ và khí gaslift, đảm bảo tận thu khí đồng hành ở vòm Bắc mỏ Bạch Hổ và tăng khả năng khai thác dầu, đảm bảo cung cấp gaslift cho khai thác dầu tại vòm bắc mỏ Bạch Hổ và gia tăng lượng khí về bờ từ Bể Cửu Long; đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ nén và vận chuyển khí.

Cùng với đó, Nhà máy Đạm Phú Mỹ (PVFCCo) đã vận hành trở lại sau đợt bảo dưỡng, sớm hơn 8 ngày so với dự kiến. PVFCCo cùng hệ thống phân phối đã nhanh chóng điều động sản phẩm tới các vùng tiêu thụ để kịp thời phục vụ cho vụ Hè Thu/mùa mưa.

Đáng chú ý, hiện nay Hội đồng Sáng kiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đang xem xét công nhận 28 sáng kiến cấp Tập đoàn của năm 2018. Tiêu chí để lựa chọn các sáng kiến này để xem xét công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn năm nay là các sáng kiến đều có số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng tại đơn vị từ 5 tỷ đồng trở lên hoặc mang lại lợi ích xã hội rất lớn, có tác động và phạm vi ảnh hưởng rộng trong toàn ngành Dầu khí Việt Nam hoặc trên phạm vi cả nước.

Nguyên Hà