4.959 dòng thuế nhập khẩu trong biểu thuế VN-EAEU về 0%

Hôm nay, ngày 5/10/2016, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU), theo đó thuế suất nhập khẩu của 4.959 dòng thuế được cắt giảm về 0%, chiếm 52,4% tổng biểu.

Ngày 29/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2016/NĐ-CP về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU giai đoạn 2016-2018 có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, đồng thời với Hiệp định VN-EAEU. Biểu thuế và danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch của Việt Nam đính kèm Nghị định gồm 9.471 dòng thuế theo cấp mã HS 8 số với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là thuế suất quy định tại biểu lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam đính kèm Hiệp định đã ký.

Theo lộ trình cắt giảm thuế suất nhập khẩu của Việt Nam khi thực thi Hiệp định này, Việt Nam cắt giảm 4.959 dòng thuế về 0%, tập trung vào các nhóm mặt hàng là nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất (nguyên phụ liệu dệt may-da giày, chất dẻo nguyên liệu,...) và những nhóm hàng là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như giày dép, quần áo, thủy sản, linh kiện và sản phẩm điện tử, ché, cà phê, rau quả,...; sản phẩm cao su, sữa, một số loại sắt thép và sản phẩm sắt thép, hóa chất, máy móc thiết bị,... Tiếp theo đó, đến năm 2018, có thêm 144 dòng thuế được cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu về 0%, tăng tổng số dòng thuế có mức thuế suất thuế nhập khẩu về 0% lên 5.103 dòng, chiếm 54% tổng biểu.

Về tổng thể, Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương trên 90% kim ngạch thương mại song phương.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính chia sẻ: Thực thi cam kết bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi hơn, với mức thuế ưu đãi hơn cho các hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện từ Liên minh Kinh tế Á-Âu vào Việt Nam thì giúp giảm chi phí hình thành nên cơ sở sản xuất, tài sản cố định, cũng như nguyên liệu đầu vào phục vụ cho tăng cường năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế Việt Nam.

Minh Anh