Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch 2 nhà máy điện mặt trời công suất 58MWp tại Hà Tĩnh

Bộ Công Thương vừa đồng ý phê duyệt bổ sung 2 dự án điện mặt trời với tổng công suất lên tới 58MWp vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Theo đó, Bộ Công Thương bổ sung 2 nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng và Nhà máy điện mặt trời Sơn Quang.

Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hưng có công sất 29 MWp, vận hành giai đoạn 2018 - 2020; đặt tại xã Cẩm Hưng - Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; diện tích sử dụng đất dự kiến là 29ha. Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo phương án xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 22/110 kV điện mặt trời Cẩm Hưng, công suất 1x40 MVA tại Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hưng, vận hành năm 2019; xây dựng mới đường dây 110 kV điện mặt trời Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên chiều dài 2,5km, tiết diện dây dẫn 185mm2, vận hành năm 2019, đồng bộ với tiến độ Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hưng.

Nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang có công suất nhà máy là 29 MWp, vận hành giai đoạn 2018 - 2020; đặt tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn; diện tích đất sử dụng dự kiến là 29ha. Nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo phương án xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110 kV điện mặt trời Sơn Quang, công suất 1x40 MVA tại Nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang, vận hành năm 2019; xây dựng mới đường dây 110 kV điện mặt trời Sơn Quang - Hương Sơn, chiều dài 2km, tiết diện dây dẫn 185mm2, vận hành năm 2019 đồng bộ với tiến độ Nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang.

Danh mục các công trình điện khác của hai nhà máy được thực hiện theo Quyết định số 90/QĐ-BCT ngày 12/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV.

Bộ Công Thương yêu cầu các nhà đầu tư dự án điện mặt trời phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương Hà Tĩnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc huy động nguồn vốn và đầu tư thực hiện các hạng mục được bổ sung theo quy hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo cung cấp điện an toàn; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của dự án và tuân thủ cơ chế giá điện cho năng lượng mặt trời theo quy định của Thủ tướng.