Bộ Công Thương chỉ đạo 5 giải pháp cho ngành dầu khí ứng phó với tác động kép

Ngay từ giữa tháng 2/2020, Bộ Công Thương đã có các văn bản chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai các giải pháp ứng phó với kịch bản giá dầu thấp và dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 17/2/2020, Bộ Công Thương đã có công văn 1013/BCT-DKT và công văn số 1672/BCT0DKT ngày 10/3/2020 về việc chỉ đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) triển khai giải pháp ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19 . Cụ thể, Bộ Công Thương chỉ đạo PVN tập trung vào 5 giải pháp trọng tâm.

Xây dựng ngay các giải pháp tài chính, đầu tư tổng thể trong toàn PVN (bao gồm cả kế hoạch huy động vốn) để ứng phó kịp thời với những biến động xấu nhất của giá dầu trong năm 2020. Xây dựng các hạng mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên phụ thuộc vào sự biến động của giá dầu.  Tập trung vốn cho các dự án đầu tư có hiệu quả thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, không đầu tư các dự án chưa thực sự cấp bách.

dầu khí
Dưới tác động của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, ngành Dầu khí đang chịu tác động trực tiếp

Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra giám sát để chấn chỉnh kịp thời các chỉ tiêu bất hợp lý. Thực hiện nghiêm túc việc mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu và sử dụng các dịch vụ đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Các đơn vị phối hợp sử dụng chung phụ tùng, vật tư theo hướng tiết kiệm.

Tập trung nghiên cứu, đầu tư công nghệ mới để tái cơ cấu lại các loại sản phẩm của PVN nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm trong chuỗi giá trị dầu khí có giá trị gia tăng cao để bù đắp từng phần cho sự chi phối từ sản phẩm trong từng thời điểm theo biến động ảnh hưởng từ giá dầu, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Rà soát tổng thể kế hoạch các lô dầu khí, các giếng khoan khai thác, xác định mức giá dầu khí khả thi để có các quyết sách phù hợp trên cơ sở hiệu quả, bảo vệ tài  nguyên, đảm bảo lợi ích nhà nước, lợi ích nhà đầu tư.

Rà soát lại các nhiệm vụ thăm dò, thẩm lượng, công tác phát triển mỏ mới, đảm bảo gia tăng đủ trữ lượng để chuẩn bị đưa mỏ vào khai thác trong năm 2020 (đón đầu khi giá dầu tăng).

Hiện nay, dưới tác động của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, ngành Dầu khí đang chịu tác động trực tiếp. Khi lượng tiêu thụ các sản phẩm lọc hóa dầu, hiệu quả khai thác dầu khí giảm mạnh, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khai thác. Với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), từ khâu đầu đến khâu cuối, có thể nói đang bị ảnh hưởng rất mạnh. Những dự án trọng điểm về tìm kiếm, thăm dò, khai thác đều chịu tác động của dịch bệnh Covid-19. Nhiều nhà thầu sẽ không thể điều động nhân sự sang triển khai các phần việc thuộc các dự án; tiến độ cung cấp vật tư thiết bị cho dự án từ các nước có dịch đang thực hiện phong toả, cách ly cũng bị gián đoạn hoặc chậm…

Nguyên Hà