Bộ Công Thương phối hợp Văn phòng Chính phủ đẩy mạnh Chính phủ điện tử

Sáng 18/5/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ nhằm chủ động phối hợp đẩy mạnh Chính phủ điện tử và tăng cường cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc gắn kết giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thành công của Chính phủ.

Trong đó, xây dựng Chính phủ điện tửcải cách thủ tục hành chính là những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo sát sao.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công Thương trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành trách nhiệm của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đã phát huy vai trò quan trọng góp phần phát triển công nghiệp và thương mại trong tổng thể kinh tế đất nước, tạo nền tảng xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp hiện đại.

Nhờ đó, Bộ Công Thương đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong đó khu vực công nghiệp tăng 8,79% trong năm 2018; tình hình tiêu thụ thuận lợi, tồn kho toàn ngành công nghiệp ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua; các thị trường xuất khẩu được mở rộng thông qua việc triển khai có hiệu quả 10 Hiệp định Thương mại tự do FTA đã ký kết...

Đáng chú ý, Bộ Công Thương là Bộ tiên phong trong việc cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và người dân.

Tính đến nay, Bộ Công Thương đã cắt giảm 2 lần với lần đầu cắt giảm 675/1.216 điều kiện; tiết kiệm hơn 122.000 ngày công mỗi năm; và lần thứ hai với 202/461 điều kiện kinh doanh; đã xóa bỏ khoảng 420/720 mã HS hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, tiết kiệm hơn 40.000 ngày công mỗi năm.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã cung cấp tổng số 158 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong đó, 11 nhóm dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia.

“Bộ Công Thương là một trong số không nhiều cơ quan triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực chất và hiệu quả, với tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 đạt 98,8%”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

 

Văn phòng Chính phủ cũng đã rất nỗ lực phối hợp với các Bộ, ngành nói chung và Bộ Công Thương nói riêng để tham mưu, tổng hợp, điều phối, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang triển khai những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao như: tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo và thúc đẩy chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

 

Chia sẻ với những quan điểm của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh thêm, nội dung Quy chế ký kết ngày hôm nay chỉ là sự phối hợp bước đầu của hai cơ quan trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Quy chế đánh dấu bước đầu  phối hợp của hai cơ quan trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

 

Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ sẽ bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ, tăng cường tần suất phối hợp, giao quyền, phân cấp, cụ thể trong từng lĩnh vực để các đơn vị trực thuộc hai cơ quan phối hợp, triển khai một cách hiệu quả.

Đại diện Bộ Công Thương cũng cam kết sẽ triển khai, thực hiện theo Quy chế với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hướng tới sự hợp tác toàn diện, thực chất, đạt hiệu quả cao, đồng thời hy vọng việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ trở thành bài học kinh nghiệm để từ đó nhân rộng tới các Bộ, ngành, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ Công Thương cam kết sẽ triển khai, thực hiện theo Quy chế với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hướng tới sự hợp tác toàn diện, thực chất, đạt hiệu quả cao

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ tăng cường phối hợp thực hiện: (1) chủ động trao đổi thông tin, tăng cường tham vấn ý kiến của nhau trong quá trình đề xuất, xây dựng các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật; (2) thường xuyên phối hợp, rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không để chậm thực hiện các nhiệm vụ; (3) trao đổi, hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chất lượng, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa chế độ báo cáo và tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Công Thương; (4) phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó, sẽ thực hiện gửi, nhận văn bản hoàn toàn điện tử (trừ văn bản mật giữa hai cơ quan), bảo đảm việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Công Thương với Cổng dịch vụ công quốc gia, giữa hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; triển khai thí điểm hệ thống tham vấn chính sách và hệ thống eCabinet, cũng như việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công Thương với Chính phủ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (5) hàng năm, ban hành thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan và tổ chức đánh giá kết quả triển khai để cùng nhìn lại những mặt được, mặt chưa được và đưa ra những giải pháp trong thời gian tới.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính quy định mục đích, hình thức, nội dung phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương (áp dụng đối với hai cơ quan và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc hai cơ quan).

Hai cơ quan sẽ phối hợp trong công tác: tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính...

Theo đó, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này, tạo điều kiện cho hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, ban hành, thực hiện, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương làm đấu mối giúp việc lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo lãnh đạo hai cơ quan xem xét, quyết định.

Thy Thảo