Bộ Công Thương tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021

Bộ Công Thương triển khai tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Năm 2021, dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021 đạt 336,3 tỷ USD tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đạt được kết quả này, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, còn là sự nỗ lực và quyết tâm cao của cộng đồng doanh nghiệp.

Với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương triển khai tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021"

Thông báo về Chương trình xét chọn "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021" đến các doanh nghiệp trực thuộc và hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai đăng ký xét chọn theo quy định.

Triển khai việc xét chọn theo Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT; phối hợp với cơ quan hải quan, thuế, môi trường để xác nhận tại thời điểm xét chọn doanh nghiệp không bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, không nợ đọng thuế, không vi phạm pháp luật về môi trường. Tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu đối với từng nhóm hàng, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021.

Kết quả xét chọn đề nghị gửi về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) theo địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội muộn nhất là ngày 15/7/2022.

Kết quả xét chọn bao gồm:

- Công văn tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đạt tiêu chí của đơn vị xét chọn

- Đơn đăng ký của doanh nghiệp có đóng dấu của đơn vị xét chọn kèm hồ sơ.

- Các giấy tờ xác nhận của cơ quan hải quan, thuế, môi trường và các tài liệu khác liên quan.

Để biết thông tin chi tiết về chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021, đề nghị xem tại đây:

- Công văn số 2840/BCT-XNK ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương về xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021.

- Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

- Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.

- Mẫu đăng ký xét chọn tại đây.

Xuân An