Bộ Tài Chính: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao nhất

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao nhất trong 3 khoản thu chủ yếu vào NSNN

Cụ thể, tổng thu NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 7 tháng ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

- Thu nội địa: Tháng 7 ước đạt 124,27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34,5 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Luỹ kế thu 7 tháng ước đạt 724,68 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2018  (đạt 58,4% dự toán, tăng 18%).

Kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2019 tương đối tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 61% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

- Thu từ dầu thô: Tháng 7 ước đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 65 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 1,03 triệu tấn. Lũy kế 7 tháng thu đạt 34,35 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2018.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tháng 7 ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 13,5 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt ước đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Lý giải về thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh, Bộ Tài chính cho rằng, cơ quan Hải quan đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa, kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa cơ quan thuế - hải quan – kho bạc – các ngân hàng thương mại, mở rộng kết nối thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính thuế cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, vừa tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp, và tác động tích cực đến số thu của khu vực này.

Gia Lộc