Bước chuyển mình trên vùng đất Bắc Yên

Bắc Yên là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ phát huy những tiềm năng sẵn có, huyện Bắc Yên đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Bắc Yên là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ phát huy những tiềm năng sẵn có, huyện Bắc Yên đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Những năm gần đây kinh tế huyện Bắc Yên liên tục tăng trưởng đạt mức khá. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn quả trên đất dốc, đưa tổng diện tích cây ăn quả lên 5.868 ha, bước đầu có sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Về công nghiệp, Bắc Yên đã khai thác khá hiệu quả thế mạnh về phát triển thủy điện vừa và nhỏ, với 6 nhà máy được đầu tư mới, nâng tổng số nhà máy thủy điện đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 10 đơn vị, tổng công suất phát điện 146 MW, đóng góp ngân sách huyện trên 370 tỷ đồng.

Thu ngân sách và đầu tư phát triển có những bước tiến nhanh so với giai đoạn trước. Tổng thu ngân sách cả giai đoạn vượt cao so với kế hoạch đề ra, đạt 3.025 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn trên 2.887 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt trên 957 tỷ đồng, trên 517 công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, nhiều dự án thu hút đầu tư quan trọng được triển khai như: Dự án Trại lợn Cao Đa, 7 dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện vừa và nhỏ…

Bình minh huyện Bắc Yên
Bình minh huyện Bắc Yên

 

Đời sống văn hóa, xã hội của  người dân tiếp tục được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững được huyện triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm qua giảm 20,71%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả, với 2 xã Mường Khoa, Phiêng Ban được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 13,1 tiêu chí/xã.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 96% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 97,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 16/16 xã có trụ sở làm việc khang trang; trên 87% trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; kết cấu hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/người/năm…

Trong lĩnh vực giáo dục, những năm qua, ngành GD&ĐT đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách hiệu quả. Quy mô trường, lớp được phủ kín đến các xã, bản (16/16 xã, thị trấn đều có trường Mầm non, Tiểu học và THCS), được sắp xếp tinh gọn, ổn định. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 44 trường học, tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt trên 94%. Huyện đã huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp (đạt trên 90% dân số trong độ tuổi); duy trì, củng cố và giữ vững phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Hiện trên huyện đã có 13/44 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được quan tâm đầu tư. Bằng việc tích cực đổi mới trong quản lý điều hành; thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ; giám sát chặt chẽ công tác thi công các công trình…, trong năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 19 công trình chuyển tiếp từ năm 2018 và 57 công trình đầu tư mới, các công trình hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện đã huy động, bố trí được 330 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, trên 80% xã có đường giao thông đến trung tâm, mặt đường được cứng hóa. Để hoàn thành mục tiêu đề trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Bắc Yên sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho sự phát triển của huyện; Đẩy mạnh việc huy động đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông, du lịch, nông thôn, công nghệ thông tin, giáo dục y tế theo hướng đồng bộ hóa, để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triên kinh tế xã hội; và Tăng cường công tác cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa hành chính trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025 Bắc Yên sẽ là huyện thoát nghèo.

 

Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH huyện Bắc Yên giai đoạn 2020 - 2025:

-       Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.500 tỷ đồng;

-       Thu ngân sách trên địa bàn trên 680 tỷ đồng;

-       Tổng diện tích các loại cây trồng chủ yếu năm 2025 đạt 24.000,

-       Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 377.000 con;

-       Tổng sản lượng hàng hóa nông sản xuất trên 580.000 tấn, giá trị tăng bình quân 5%/năm;

-       -Tỷ lệ lao động qua đào tạo, hướng nghiệp đạt 55%, trên 7.500 lao động được giải quyết việc làm;

-       98% dân số tham gia BHYT;

-       61% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia;

-       99% hộ được sử dụng điện sinh hoạt 99%; 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và 85% dân số Thị trấn được sử dụng nước sạch;

-       4 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nông thôn mới và phấn đấu có thêm ít nhất 2 xã đạt mới, ít nhất 4 xã đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn NTM vào giai đoạn 2026-2030.

 

 

 

 

Chung Thắng- An Khang