Các quy định xuất khẩu mặt hàng xoài vào thị trường Australia

Ngày 10/6/2016, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã công bố điều kiện để xoài Việt Nam có thể được xuất khẩu vào thị trường này.

Theo đó, các cơ quan chức năng Australia sẽ đánh giá các điều kiện, như: doanh nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ do cơ quan chức năng Australia cấp, xoài phải được sản xuất tại Việt Nam tuân thủ theo các điều kiện và chương trình có liên quan. Trước khi xuất khẩu sang Australia, sản phẩm phải được chiếu xạ bắt buộc với liều lượng theo quy định.

Các lô hàng sẽ bị giữ lại nếu phát hiện bất kỳ nguy cơ rủi ro an toàn sinh học mà không thể xử lý bằng chiếu xạ; nhà nhập khẩu sẽ phải chịu toàn bộ chi phí giữ hàng hoặc lô hàng sẽ bị tiêu hủy toàn bộ. Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc cũng yêu cầu các lô hàng xuất khẩu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc đi kèm và giấy chứng nhận này phải được hoàn thành chính xác. Các lô hàng xuất khẩu phải bảo đảm không được có côn trùng và bệnh dịch, không được lẫn các chất ô nhiễm như hạt cỏ dại, những mảnh vụn, các loại thực vật khác…

Các lô hàng có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mà không được xác nhận một cách chính xác, hoặc trong trường hợp cơ quan chức năng Australia không thấy giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc sẽ bị giữ lại cho đến khi nhà nhập khẩu xuất trình được giấy chứng nhận gốc.

Bao bì hàng xuất khẩu bắt buộc phải được sản xuất từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao nếu có nguồn gốc thực vật; bao bì không được làm bằng vật liệu chưa qua chế biến.

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc cũng cho biết có thể ra soát chính sách nhập khẩu bất cứ lúc nào sau khi thương mại bắt đầu hoặc khi tình trạng sâu bệnh và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam bị thay đổi.
Đăng Huy