Cao điểm mùa khô, EVN SPC đưa vào vận hành gần 140 công trình lưới điện

Đảm bảo cung cấp điện 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết đã đóng điện, đưa vào vận hành tới 137 công trình lưới điện phân phối.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), sản lượng điện thương phẩm tháng 6/2019 đạt 6,319 tỷ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng bình quân ngày là 211,5 triệu kWh; sản lượng ngày lớn nhất là 228,98 triệu kWh (ngày 28/6/2019), tăng 10,42% so với cùng kỳ năm trước, công suất lớn nhất là 11.054 MW (ngày 20/6/2019).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 sản lượng điện nhận toàn EVN SPC là 37 tỷ 124 triệu kWh, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm sản lượng ngày lớn nhất là 237,7 triệu kWh (ngày 25/04/2019); tăng 11,35% so với cùng kỳ và công suất lớn nhất là 11.406MW (ngày 24/04/2019) tăng 9,36% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 108,45/153 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,09/1 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,97/2,67 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 sản lượng điện nhận toàn EVN SPC là 37 tỷ 124 triệu kWh, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 sản lượng điện nhận toàn EVN SPC là 37 tỷ 124 triệu kWh, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước

Trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2019 công suất toàn hệ thống tăng cao chủ yếu tập trung tại khu vực địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An. Phụ tải tăng cao về giá trị tuyệt đối chủ yếu ở hai thành phần Tiêu dùng dân cư và Công nghiệp xây dựng.

Cũng theo báo cáo của EVN SPC, sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 6/2019 là 118 triệu kWh; lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 Điện lực miền Nam ước tiết kiệm được 656 triệu kWh (bằng với cùng kỳ 2018), đạt 1,84% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, EVN SPC đã khởi công 15 công trình lưới điện 110kV và hoàn thành đóng điện 09 công trình lưới điện 110kV với khối lượng đưa vào vận hành gồm: 67 km đường dây xây dựng mới; 02 đường dây cải tạo và tổng công suất trạm 110kV tăng thêm là 372MVA.

Ngoài ra, EVN SPC cũng đã đóng điện đưa vào vận hành được 137 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng bao gồm: Đường dây trung thế xây dựng mới 391 km, đường dây trung thế cải tạo nâng cấp 115 km, đường dây hạ thế xây dựng mới 1.953 km, đường dây hạ thế cải tạo 795 km và tổng công suất trạm phân phối là 103 MVA.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, EVN SPC đã khởi công 15 công trình lưới điện 110kV và hoàn thành đóng điện 09 công trình lưới điện 110kV

Trong 6 tháng đầu năm 2019, EVN SPC đã khởi công 15 công trình lưới điện 110kV và hoàn thành đóng điện 09 công trình lưới điện 110kV

Đại diện EVN SPC cho biết, tính riêng tháng 6/2019, Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 600 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 3,75 ngày/công trình.

Lũy kế 6 tháng của 2019 toàn Tổng công ty giải quyết và đưa vào vận hành 2.624 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,82 ngày/công trình.

Trong đó, đến ngày 8/7/2019 đã có 4.071 khách hàng đã lắp đặt công tơ 2 chiều (2.498 công tơ 1 pha và 1.573 công tơ 3 pha) bán điện qua hình thức dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà, tổng sản lượng phát lên lưới đến ngày 25/6/2019 là  4.487.131 kWh, với tổng công suất tấm pin là 96.94 MWp (đạt tỷ lệ 101% so với kế hoạch EVN giao là 65,65 MWp).

Tính đến ngày 08/7/2019, EVN SPC đã thanh toán tiền mua điện cho 1.184 khách hàng, với sản lượng điện thanh toán là 1.961.297 kWh tương ứng với tổng số tiền đã trả là: 4.382.334.957 tỷ đồng.

EVN SPC có 4.071 khách hàng đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng sản lượng phát lên lưới đến ngày 25/6/2019 là  4.487.131 kWh

EVN SPC có 4.071 khách hàng đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng sản lượng phát lên lưới đến ngày 25/6/2019 là  4.487.131 kWh

Nhằm phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác phòng chống thiên tai những tháng mùa mưa trong năm 2019, EVN SPC cho biết sẽ liên tục theo dõi, cập nhật thông tin về thời tiết, bão, lũ để chỉ đạo, điều hành và triển khai ứng phó các cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến lưới điện và các cơ sở vật chất khác trên địa bàn Tổng công ty nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện phục vụ hoạt động của các trạm bơm nước trong đợt xuống giống vụ hè thu ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng như tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện.

Lê Hoa