Cao su Đà Nẵng: Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2020

Công đoàn Công ty CP Cao su Đà Nẵng (đơn vị trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam) tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2020.

Sáng ngày 30/3/2021, tại hội trường Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn CN Hoá chất Việt Nam, đồng chí Lê Hoàng Khánh Nhựt – BTĐU, Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Khắc Cảm - Chủ tịch Công đoàn Công ty và các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban xí nghiệp và toàn thể thành viên của các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong dịp này.

ho mai huong
Đ/c Hồ Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn CN Hoá chất Việt Nam trao bằng khen cho 09 tổ công đoàn xuất sắc dẫn đầu

 

Trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng luôn là một đơn vị có truyền thống tổ chức tốt hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ và công tác thi đua khen thưởng là một hoạt động được Công ty duy trì đều đặn, nền nếp.

Nội dung, tiêu chí của các phong trào thi đua luôn bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu cụ thể và gắn với giải pháp khắc phục khó khăn của doanh nghiệp trong từng thời điểm. Hình thức khen thưởng, tuyên dương cũng luôn được đổi mới nhằm động viên, khích lệ, tôn vinh cao nhất các tập thể, cá nhân tiêu biểu của mỗi phong trào thi đua.

Năm 2020, có 09 tổ công đoàn xuất sắc dẫn đầu được tặng Bằng khen của Công đoàn CN Hóa chất Việt Nam; 20 tập thể Tổ CĐ xuất sắc và 29 tổ trưởng công đoàn xuất sắc được tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty; 09 tập thể tổ sản xuất xuất sắc dẫn đầu, 09 Tổ trưởng tổ dẫn đầu và 20 tổ trưởng tổ xuất sắc được tặng Giấy khen của TGĐ Công ty.

khanh nhat
Đ/c Lê Hoàng Khánh Nhựt – BTĐU, Tổng Giám đốc Công tytrao Giấy khen cho các Tổ trưởng tổ dẫn đầu và 20 tổ trưởng tổ xuất sắc

Để động viên được đông đảo các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020; Công đoàn Công ty đã trao đổi cùng với chuyên môn lựa chọn 01 ngày cuối tháng, ngày mà Công ty ngừng sản xuất theo kế hoạch để bảo dưỡng máy móc, thiết bị để tổ chức hội nghị tuyên dương. Mời toàn bộ CNLĐ của 9 tổ dẫn đầu, Tổ trưởng sản xuất, Tổ trưởng công đoàn của 20 tổ xuất sắc, và các Tổ trưởng SX còn lại tham dự hội nghị.

Nếu không đổi mới, linh hoạt tổ chức hình thức khen thưởng, tôn vinh như vậy thì có lẽ có nhiều CNLĐ, ĐVCĐ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đi dự hội nghị do cấp Công ty tổ chức và cũng chắc cũng sẽ chẳng bao giờ được đứng trên bục danh dự nhận những phần thưởng tuy không lớn nhưng đó là tất cả những tình cảm trân quý của lãnh đạo Công ty, ghi nhận công sức đóng góp của các tập thể, cá nhân và kết quả SXKD của Công ty.

nguyen khac cam
Đ/c Nguyễn Khắc Cảm – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao Giấy khen cho các tập thể Tổ CĐ xuất sắc

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Mai Hương - Phó chủ tịch công đoàn CN Hoá chất Việt Nam nhấn mạnh: Để đạt được thành tích trong các phong trào thi đua đã khó, song giữ vững và phát huy kết qủa, thành tích đó càng khó hơn nên Công đoàn CN Hoá chất Việt Nam đề nghị các tập thể, cá nhân được tuyên dương tiếp tục phát huy kết quả đạt, tích cực thi đua lao động sản xuất, tìm tòi sáng tạo hơn nữa trong sản xuất, công tác và đặc biệt là nhân rộng hơn nữa tinh thần tích cực thi đua của mình trong từng tổ đội SX, công tác…  để mỗi đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên từng cương vị được giao.

Đồng chí cũng chúc mừng kết quả SXKD quý I của Công ty (với doanh thu thuần ước tính khả năng đạt trên 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến vượt kế hoạch  khoảng 66 đồng, tăng 41% so với thực hiện 2020) sẽ là bước đà mạnh mẽ để Công ty triển khai các hoạt động, phấn đấu hoàn thành sớm nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2021.

ha phuoc loc
Đ/c Hà Phước Lộc – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao Giấy khen cho các Tổ trưởng tổ sản xuất dẫn đầu  

 

Hồ Nga