Cập nhật tình hình các lưu vực sông bị ảnh hưởng bởi bão số 9

Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, đã cập nhật tình hình vận hành hồ chứa thủy điện tính đến thời điểm hiện tại.

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã có văn bản số 1427 gửi Sở Công Thương Quảng Nam về cứu hộ, cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm ứng cứu công nhân tại dự án thủy điện Đăk Mi 2.

Công văn nêu rõ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 7977/CĐ-PCTT ngày 21/10/2020 về chủ động ứng phó với bão số 8 trên Biển Đông và Công điện số 8080/CĐ-PCTT ngày 26/10/2020 về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9) và Công điện số 8207/CĐ-PCTT ngày 29/10/2020 về việc ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão số 9 gây ra.

Theo đó yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh thành phố, các chủ đập, hồ chứa, các dự án nhà máy thủy điện đang xây dựng phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết và các phương án thông tin liên lạc và thành lập ban chỉ huy tại chỗ để điều hành và xử lý các tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra.

Ngày 29/10/2020, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 gây mưa lũ làm 200 công nhân đang xây dựng tại Dự án thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập, thiếu lương thực, thực phẩm. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đề nghị Sở Công Thương Quảng Nam thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cung cấp, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các công nhân bị cô lập tại Dự án thủy điện Đăk Mi 2.

- Yêu cầu Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thủy điện Đăk Mi 2 báo cáo việc thực hiện các Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, các chỉ đạo của tỉnh về việc ứng phó với bão, lũ.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam xem xét sự tuân thủ của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thủy điện Đăk Mi 2 đối với quy định về phòng chống thiên tai, chỉ đạo của các cấp và kiến nghị phương án xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Cục ATMT đề nghị Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam khẩn trương thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Cục ATMT trước ngày 03/11/2020 để báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Cùng ngày, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, đã cập nhật tình hình vận hành hồ chứa thủy điện tính đến thời điểm hiện tại như sau:

Các hồ nhỏ vận hành bình thường, các hồ lớn mực nước đã xấp xỉ mức mực nước dâng bình thường, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đang chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ.

Lưu lượng xả/ lưu lượng về hồ (m3/s) các lưu vực sông bị ảnh hưởng bão số 9 như sau:

+ Lưu vực sông Cả: Chi khê: 1040/1413; Hố Hô: 225/252; Hủa Na: 528/820; Hương Sơn: 21/30; Khe Bố: 723/1210;

+ Sông Rào Quán: Quảng Trị: 45/65

+ Lưu vực sông Hương: A Lưới: 42/82; Bình Điền: 157/306; Hương Điền: 301/248.

+ Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: Đắc Mi 4: 280/252; Sông Tranh 2: 101/330; Sông Bung 4: 59/219

+ Lưu vực sông Ba: Sông Ba Hạ: 400/825

+ Lưu vực các sông Trà Khúc; sông Sê San; sông Đồng Nai: Các hồ thủy điện vận hành ở chế độ bình thường.

Yên Hưng