Châu Phi chi 7 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu gạo

Mỗi năm, châu Phi phải chi hơn 7 tỷ USD cho nhập khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực trong khi lại có tiềm năng lớn sản xuất loại cây lương thực này.

Theo dự báo mới nhất của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ ( USDA), sản lượng lúa gạo mùa vụ 2017/2018 khu vực Tây Phi sẽ tăng nhẹ, vượt mức 10 triệu tấn.

Các nước trong khu vực này có sự tiến triển trái ngược sau. Trong khi sản lượng lúa tại các nước như Bénin, Bờ Biển Ngà, Gambia, Ghi nê Bissau tăng 7% so với mùa vụ 2016/2017, thì sản lượng tại các nước như Burkinaa Faso, Ghana, Ghi nê, Mali và Sierra Léon lại giảm (xem bảng dưới đây). Nhìn chung toàn khu vực Nam Sahara, sản lượng gạo mùa vụ 2017/2018 giảm gần 2%.

Về nhập khẩu, sản lượng gạo nhập khẩu sẽ tăng khoảng 6%, đạt mức 8,485 triệu tấn. Hầu hết các nước trong khu vực phải tăng nhập khẩu gạo trừ Mali, Nigeria và Togo vẫn ổn định. Các quốc gia có mức tăng nhập khẩu gạo mạnh nhất gồm Siera Leon (25%) , Bờ Biển Ngà (15%) và Cộng hòa Ghi nê (11%) 

Theo Moit