Chi bộ Vụ Chính sách Thương mại Đa biên: Tiếp tục hành động quyết liệt, thực hiện thành công nhiệm vụ 2020 - 2022

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, vừa qua, Chi bộ Vụ Chính sách Thương mại Đa biên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và đồng chí Hà Mai Anh - Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Thường trực Tổ chỉ đạo đại hội số 4.

Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - chúc mừng Chi bộ Vụ CSTM Đa biên nhiệm kỳ 2020 -2022
Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - chúc mừng Chi bộ Vụ CSTM Đa biên nhiệm kỳ 2020 - 2022

Luôn đặt lợi ích của Đảng, nhân dân và đất nước lên trên

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Lương Hoàng Thái - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên (CSTM Đa biên) - cho biết, hiện số lượng đảng viên của Chi bộ là 16 đồng chí, trong đó có 16 đảng viên chính thức. Hoạt động của Chi bộ luôn gắn liền với mọi hoạt động chung của Vụ, giữ vị trí là hạt nhân lãnh đạo của tổ chức chính quyền Vụ CSTM Đa biên. Hầu hết các đảng viên đều là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn tốt. Nhiều Đảng viên có những đóng góp lớn vì sự nghiệp công thương, được nhận Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và nhiều bằng khen của các cấp, các ngành khác nhau.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Vụ CSTM Đa biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức trong Chi bộ cùng đoàn kết, nỗ lực, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với công tác tư tưởng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Chi bộ Vụ đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nhất là: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương.

Chi bộ đã triển khai linh hoạt, đa dạng, thông qua nhiều hình thức trong đó hình thức chuyển tài liệu và chỉ đạo Chi bộ biên tập, phổ biến tại các cuộc họp Chi bộ là chủ yếu. “Đặc biệt, công tác chính trị tư tưởng được Chi bộ quan tâm, coi trọng và có nhiều đổi mới, cải tiến về hình thức, phương pháp. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng đã được nâng lên, tăng cường sự thống nhất trong Chi bộ, đơn vị về thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” - đồng chí Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Đồng chí Lương Hoàng Thái - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ CSTM Đa biên - báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 -2020
Đồng chí Lương Hoàng Thái - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ CSTM Đa biên - báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 -2020

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Vụ CSTM Đa biên đã chủ trì xây dựng phương án và tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA Việt Nam – Hàn Quốc, ASEAN - Nhật Bản,… đăng cai năm APEC 2017 và năm ASEAN 2020, cũng như điều phối, tham gia hợp tác kinh tế - thương mại trong nhiều tổ chức, diễn đàn như WTO, ASEAN, ASEM, OECD, UNESCAP, UNCTAD…

Một là, công tác ASEAN

Trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, Vụ đã chủ trì việc thực hiện các cam kết trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), đã hoàn tất với 98,6% tổng số dòng thuế đã được xóa bỏ trong năm 2018. Đối với các nước ASEAN-6, 99,2% số dòng thuế đã được xóa bỏ và 97,7% số dòng thuế cho các nước CLMV là 0% theo Hiệp định ATIGA.

Về hợp tác và hội nhập kinh tế với các đối tác ngoại khối: Các mối quan hệ với các đối tác trở nên năng động và phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, thể hiện rõ nét qua sự gia tăng đều đặn kim ngạch thương mại và đầu tư, các hoạt động phối hợp, hợp tác kinh tế mà trong đó ASEAN trở thành tâm điểm, có tiếng nói quan trọng, thậm chí thu hút sự quan tâm cao của các đối tác chủ chốt trên thế giới như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga...

Việt Nam là một trong số các nước ASEAN tích cực nhất, đã đóng góp quan trọng cho ASEAN trong nhiều mối quan hệ, nội dung cụ thể như: là nước điều phối quan hệ kinh tế ASEAN-EU, tham gia hoàn tất đàm phán dịch vụ ASEAN-Ấn Độ, làm Chủ tọa cho ASEAN trong đàm phán dịch vụ với Nhật Bản, làm Chủ tọa cho ASEAN trong đàm phán đầu tư của Hiệp định RCEP,…

Từ cuối năm 2019 đến nay, Vụ cũng đã tổ chức và chủ trì xây dựng phương án, kịch bản phục vụ lãnh đạo Bộ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 (từ 8-11 tháng 3 năm 2020 tại Đà Nẵng), Hội nghị nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN (tháng 2/2020, cấp Thứ trưởng), trực tiếp chủ trì và tham dự Hội nghị quan chức cao cấp kinh tế ASEAN 1/51 Hội nghị.

Hai là, công tác APEC

Sau năm 2017, với vai trò là Trưởng SOM APEC, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan tổng hợp, xây dựng phương án và tham dự các cuộc họp về những nội dung hợp tác kinh tế, thương mại chủ yếu trong chương trình nghị sự của APEC với chủ trương đảm bảo các lợi ích thiết thực và kêu gọi các nước thành viên ủng hộ các Sáng kiến của Năm APEC Việt Nam 2017.

Vụ đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan nhằm thống nhất quan điểm chung của Việt Nam, xây dựng phương án và tham dự các cuộc họp về những nội dung hợp tác kinh tế, thương mại chủ yếu trong chương trình nghị sự của APEC; chuẩn bị nội dung và tham dự các Hội nghị Quan chức Cao cấp, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế và Hội nghị Cấp cao APEC.

Ba là, công tác WTO

Vụ thực hiện tốt vai trò đầu mối theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan đến việc thực thi các cam kết; cũng như hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và đối tượng liên quan về các quy định của WTO. Phối hợp các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào việc tiến hành các vụ kiện thương mại nhằm bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong WTO, tham gia các phiên họp trong khuôn khổ WTO để nắm bắt tình hình thực thi của các thành viên và có những ứng phó phù hợp để bảo vệ lợi ích của hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Tích cực tham gia đàm phán các nội dung trong khuôn khổ Vòng đàm phán Đô-ha của WTO để thúc đẩy hơn nữa việc tự do hóa thương mại nhưng vẫn bảo đảm sự công bằng và phù hợp với trình độ của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Bốn là, công tác FTA

Nghị Quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 10 tháng 4 năm 2013 về Hội nhập Quốc tế đã vạch ra mục tiêu: “Hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

Hiểu rõ mục tiêu Nghị Quyết 22-NQ/TW đặt ra, đối với công tác liên quan đến các FTA, có thể nói, chúng ta đã thực hiện nghiêm túc mục tiêu đã đề ra nhằm đảm bảo đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Ý kiến góp ý của Chi bộ Vụ CSTM Đa biên đối với Dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng bộ Bộ Công Thương và của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ý kiến góp ý của Chi bộ Vụ CSTM Đa biên đối với Dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng bộ Bộ Công Thương và của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Chi bộ Vụ Thương mại chính sách đa biên

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ CSTM Đa biên xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và luôn đặt mục tiêu, quyết tâm phấn đầu để đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” của từng năm, với 100% đảng viên phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đặc biệt, trong công việc, Chi bộ luôn yêu cầu đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng, nhân dân và đất nước lên trên hết. “Với đặc thù công việc là các hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, đảng viên Chi bộ và các cán bộ của Vụ thường xuyên rèn luyện, nâng cao quan điểm, nền tảng tư tưởng chính trị, hết sức tỉnh táo, sáng suốt trong quá trình đối ngoại cũng như giao lưu với bạn bè quốc tế nhằm thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước một cách đúng đắn, phù hợp, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước và uy tín của Đảng”- đồng chí Lương Hoàng Thái cho hay.

Chi bộ cũng luôn duy trì sinh hoạt thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời xây dựng Chương trình công tác, kiểm tra, giám sát cho từng năm và cụ thể hóa thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và kế hoạch giám sát chuyên đề. Nhờ vậy mà Chi bộ không có đảng viên nào vi phạm các quy định về những điều Đảng viên không được làm. Điều này thể hiện việc giáo dục chính trị tư tưởng tốt của Chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát tốt trong Chi bộ.

Ngoài ra, Chi bộ Vụ CSTM Đa biên cũng thể hiện vai trò tích cực trong công tác phát triển Đảng, chỉ đạo Đoàn TNCS và Công đoàn tiếp tục giới thiệu cho Chi bộ thêm nhiều quần chúng ưu tú để theo dõi và giáo dục thành đối tượng xét kết nạp đảng. Trong giai đoạn 2017 - 2020, Chi bộ đã hướng dẫn và kết nạp 03 đảng viên mới. Chi bộ đang tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp được thêm 3 đảng viên mới trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương với tư cách là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ - tham gia bỏ phiếu
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương với tư cách là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ - tham gia bỏ phiếu

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ CSTM Đa biên đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 với những mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, vượt qua thách thức, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của Vụ hàng năm được giao. 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không có đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ và 100% đảng viên đăng ký tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công đoàn, Đoàn thanh niên Vụ phấn đấu đạt vững mạnh hằng năm...

Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - thay mặt Đảng ủy Bộ đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Chi bộ trong nhiệm kỳ. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận việc Chi ủy Vụ CSTM Đa biên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về việc tổ chức đại hội, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa cố gắng tập trung chuẩn bị đại hội trong điều kiện đang bận rộn các thủ tục phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

“Ấn tượng với những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn, ý nghĩa và tự hào, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo và ghi nhận nỗ lực cống hiến của tập thể Vụ CSTM Đa biên, đó là làm vì lợi ích của Đảng, nhân dân, đất nước và đã thực hiện được nhiều phiên đàm phán khó khăn. Chính vì vậy, Vụ CSTM Đa biên là đơn vị duy nhất trong Bộ Công Thương được Lãnh đạo Bộ đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương vinh danh và tặng biểu trưng “Điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” - đồng chí Lê Hoàng Oanh thông tin.

Đồng chí Lê Hoàng Oanh nhận định, Chi bộ Vụ CSTM Đa biên đã chuẩn bị tốt, chủ động công tác nhân sự cấp ủy, giới thiệu cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện quan trọng của đại hội, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao phê bình và tự phê bình, không nể nang, né tránh.

Vụ CSTM Đa biên là đơn vị duy nhất trong Bộ Công Thương được Lãnh đạo Bộ đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương vinh danh và tặng biểu trưng “Điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh
Vụ CSTM Đa biên là đơn vị duy nhất trong Bộ Công Thương được Lãnh đạo Bộ đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương vinh danh và tặng biểu trưng “Điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Hoàng Oanh đã đề nghị Chi bộ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ.

Một là, nhiệm vụ cốt lõi của Chi bộ là lãnh đạo các cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mong muốn đổi mới, thiết thực trong công tác Đảng, Chi bộ Vụ lồng ghép công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn, để các buổi sinh hoạt trở nên thiết thực hơn.

Hai là, về công tác xây dựng Đảng, đề nghị Chi bộ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2020 - 2022; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng công tác tập trung dân chủ.

Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Bốn là, tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng. Đề nghị Chi ủy quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các đoàn viên, thanh niên trong Vụ có sự giao lưu, kết nối với các đơn vị khác trong Bộ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Lê Hoàng Oanh tin tưởng, Chi bộ Vụ CSTM Đa biên tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ qua để thực hiện đạt và vượt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời, đề nghị sau đại hội, Chi bộ Vụ sớm tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, hoàn thiện văn kiện, các chương trình công tác, quy chế, phân công Ban chấp hành, ổn định để đi vào hoạt động.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Chi bộ Vụ CSTM Đa biên đối với Dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng bộ Bộ Công Thương và của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Vụ CSTM Đa biên nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các đồng chí Lương Hoàng Thái và Phạm Quỳnh Mai được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Vụ CSTM Đa biên. Đại hội cũng bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu.

Theo Báo Công Thương