Chia sẻ 1 ngày lương ủng hộ công tác chống dịch Covid - 19

Thực hiện lời phát động của UBMTTQ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Petrolimex TT Huế và PTS TT Huế, Petrolimex Tuyên Quang là những đơn vị đầu tiên tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần, chung vai cùng cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 24/3/2020, tại trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo Công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế (Petrolimex Thừa Thiên Huế) và Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (PTS Thừa Thiên Huế) đã trao số tiền 160 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

petrolimex thua thien hue
Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Petrolimex Thừa Thiên Huế Đinh Nhật Lệ trao, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế Dương Đình Luân, tiếp nhận số tiền ủng hộ

Đây là số tiền 01 ngày lương CBCNV-NLĐ 02 đơn vị đóng góp; trong đó, Petrolimex TT Huế là 100 triệu đồng và PTS TT Huế là 60 triệu đồng, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBMTTQ Tỉnh và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Giám đốc PTS Thừa Thiên Huế
Giám đốc PTS Thừa Thiên Huế Lê Đình Phát (bên trái) trao, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế Dương Đình Luân tiếp nhận số tiền ủng hộ.

Trước đó, Petrolimex Thừa Thiên Huế đã thành lập và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó trong các trường hợp có thể xảy ra; tăng cường công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp đồng bộ để phòng chống dịch bệnh... Tổ chức cấp phát hơn 50.000 khẩu trang y tế miễn phí cho CBCNV-NLĐ và người dân trong những ngày đầu chống dịch; trang bị nước rửa tay, xà phòng, dung dịch kháng khuẩn và các điều kiện vật chất cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh đối với toàn bộ các đơn vị trực thuộc trên địa bàn… góp phần cùng người dân cả nước ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Cùng ngày, Công ty Xăng dầu Tuyên Quang (Petrolimex Tuyên Quang) cũng đã trao 50 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Tuyên Quang để góp phần ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo lời phát động của UBMTTQ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn).

Petrolimex Tuyên Quang
Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Tuyên Quang Ngô Quang Vinh trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn, Petrolimex Tuyên Quang đã kêu gọi CBCNV - NLĐ trong công ty chia sẻ 1 ngày lương với tổng số tiền 50 triệu đồng để ủng hộ kinh phí phòng chống dịch bệnh.

Song song với đó, Petrolimex Tuyên Quang đã triển khai hàng loạt các hoạt động để phòng chống dịch COVID 19 như thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Công ty, xây dựng phương án làm việc của Công ty trong mọi trường hợp, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay tại 100 % các đơn vị trực thuộc, liên tục cập nhật hướng dẫn CBCNV - NLĐ về diễn biến tình hình của dịch cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng chống dịch.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID 19, Petrolimex Tuyên Quang đã xây dựng các phương án ứng phó kịp thời để đảm bảo về nguồn hàng cũng như cơ sở vật chất trong mọi tình huống. Với những kế hoạch hành động cụ thể, Petrolimex Tuyên Quang tin tưởng rằng sẽ đồng lòng nỗ lực thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa để cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Hà Anh