Chính thức công bố 10 cảng cạn tại Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải vừa công bố danh mục 10 cảng cạn Việt Nam. So với Danh mục cảng cạn Việt Nam công bố năm 2020, hệ thống cảng cạn Việt Nam được bổ sung thêm Tân Cảng Quế Võ.

Theo Quyết định số 584/QĐ-BGTVT-ĐT của Bộ Giao thông vận tải, có 10 cảng cạn (ICD) nằm trong danh mục bao gồm: 

1. Cảng cạn Hải Linh (Phú Thọ)

2. Tân cảng Quế Võ (Bắc-Ninh)

3. Km3+4 Móng Cái, Quảng Ninh

4. Tân Cảng Hải Phòng

5. Hoàng Thành (Hải Phòng)

6. Long Biên (Hà Nội)

7. Tân cảng Hà Nam

8. Phúc Lộc (Ninh Bình)

9. Đình Vũ (Quảng Bình)

10. Tân Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Các cảng cạn sẽ là trung tâm kiểm hóa tập trung, tập kết container, điểm thông quan loại hàng hóa xuất nhập khẩu cho các tỉnh, thành trong khu vực. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1041 ngày 28/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục cảng cạn Việt Nam.

Như vậy, so với Danh mục cảng cạn Việt Nam công bố năm 2020, hệ thống cảng cạn Việt Nam được bổ sung thêm Tân Cảng Quế Võ. Đây là cảng nội địa nằm trên hạ lưu sông Đuống, giáp quốc lộ 18, nằm gần các khu công nghiệp thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1543/QĐ-GTVT-ĐT công bố mở cảng cạn Tân cảng Quế Võ (đóng tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) với mục tiêu khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định.

Đây là cảng nội địa nằm trên hạ lưu sông Đuống, giáp Quốc lộ 18, nằm gần các khu công nghiệp thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Do đó, cảng cạn Tân cảng Quế Võ sẽ là cảng đích, trung tâm kiểm hóa tập trung, tập kết container (cả hàng và rỗng), điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành lân cận.

Hoạt động của cảng cạn Tân cảng Quế Võ và các cảng sông khác sẽ gắn liền với hoạt động vận chuyển container bằng sà lan trên tuyến đường thủy nội địa sông Cấm - sông Kinh Thầy - sông Đuống.

Thanh Xuân