Chuyên gia kinh tế trưởng WB: Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất định, Việt Nam cần cảnh giác với 5 rủi ro

Theo Chuyên gia kinh tế trưởng WB khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Andrew Mason, từ cuối năm 2018 đến nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất định.
Là một nước hướng về xuất khẩu, Việt Nam cần lưu ý khi đà tăng trưởng toàn cầu suy giảm
Là một nước hướng về xuất khẩu, Việt Nam cần lưu ý khi đà tăng trưởng toàn cầu suy giảm

 

Trật tự thương mại bất định

Trước hết trật tự thương mại thế giới cũ đã thay đổi, trật tự thương mại thế giới mới chưa hình thành. Thứ hai, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài chưa biết bao giờ dừng, và chưa biết tiếp diễn theo hướng nào. Thứ ba, khả năng một Brexit không thỏa thuận, không kiểm soát được đang hiện hình. Thứ tư, đà tăng trưởng của nhiều nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, Ấn Độ đang chững lại, chưa biết bao giờ mới thoát ra.

Cả 4 nhân tố trên đều bất định, khó dự đoán xu hướng và quá trình kết thúc. Do đó, là một nước hướng mạnh về xuất khẩu, Việt Nam cần phải cảnh giác với 5 rủi ro.

Cảnh báo 5 rủi ro

Một là, sự phát triển của các nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ chậm lại từ 6,3% trong năm 2018 xuống 5,8% vào năm 2019 và xuống còn 5,7 và 5,6% vào năm 2020 và 2021, phản ánh sự suy giảm xuất khẩu trên diện rộng và hoạt động sản xuất. 

Hai là nhu cầu toàn cầu suy yếu, bao gồm từ Trung Quốc, và sự không chắc chắn gia tăng xung quanh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra đã dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư.

Ba là, căng thẳng thương mại kéo dài giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng đầu tư, với mức độ không chắc chắn cao. Một sự chậm lại nhanh hơn dự kiến ​​ở Trung Quốc, Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ, cũng như Brexit rối loạn, có thể làm suy yếu thêm nhu cầu bên ngoài đối với hàng xuất khẩu của khu vực.

Bốn là, trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng, một số quốc gia trong đó có việt nam có thể hưởng lợi từ việc cấu hình lại bối cảnh thương mại toàn cầu, nhưng tính không linh hoạt của chuỗi giá trị toàn cầu đã hạn chế sự tăng giá của các quốc gia trong khu vực trong thời gian tới. Một số công ty đang tìm kiếm cách chuyển đầu tư sang Việt Nam để tránh thuế, nhưng doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ rất khó tận dụng cơ hội thay thế vai trò của Trung Quốc trong chuỗi giá trị toàn cầu trong ngắn hạn do cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ và quy mô sản xuất nhỏ.

WB khuyến nghị Việt Nam nếu có đủ không gian chính sách sử dụng các biện pháp tài chính và / hoặc tiền tệ để giúp kích thích nền kinh tế
WB khuyến nghị nếu có điều kiện, Việt Nam nên sử dụng các biện pháp tài chính và tiền tệ giúp kích thích nền kinh tế

 

Năm là mức nợ cao và gia tăng ở một số quốc gia cũng đang đặt ra giới hạn về khả năng sử dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ để giảm bớt tác động của đà tăng trưởng chậm lại. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi đột ngột nào trong điều kiện tài chính toàn cầu có thể chuyển thành chi phí vay cao hơn cho khu vực, làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng và cân nhắc thêm về đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Để tránh 5 rủi ro nói trên, WB khuyến nghị Việt Nam nếu có đủ không gian chính sách sử dụng các biện pháp tài chính và / hoặc tiền tệ để giúp kích thích nền kinh tế thì nên sử dụng, đồng thời bảo vệ tính bền vững tài khóa và nợ. Nếu không đủ không gian chính sách chính sách tài chính và tiền tệ, thì chú ý đến chất lượng sử dụng biện pháp tài chính và tiền tệ để thích ứng với rủi ro này.

Yên Ninh