Cổ phiếu Dệt kim Hà Nội chào sàn UPCoM

Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 22/5/2020, 2,4 triệu cổ phiếu HKC của Công ty CP Dệt kim Hà Nội chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của HKC là 24 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.600 đồng/cổ phiếu.

Theo thông tin từ HNX, Công ty CP Dệt kim Hà Nội tiền thân là Xí nghiệp Dệt kim Hà Nội, được thành lập năm 1966 với ngành nghề kinh doanh trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung là sản xuất và cung ứng các loại bít tất phục vụ quốc phòng, tiêu dùng trong nước. Công ty tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh này cho đến khi chuyển sang kinh tế thị trường với thị trường tiêu thụ ở trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần từ tháng 4/2005 với 51% vốn nhà nước và quản lý bởi Công ty TNHH MTV Dệt Minh Khai.

Kinh doanh bít tất là hoạt động mang lại doanh thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn cho công ty trong những năm qua. Bên cạnh đó, công ty cũng có một mảng kinh doanh thương mại khác là mua bán các sản phẩm dệt may và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Úc, Mỹ,… Ngoài ra, công ty còn kinh doanh cho thuê bất động sản văn phòng tại số 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây của HKC:

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)

75,2

60,8

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

37,1

37,3

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

117,8

91,6

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

3,6

3,1

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

15.446

15.562

Trong thời gian tới, HKC tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, trong đó công ty duy trì phát triển thị trường xuất khẩu bằng các sản phẩm chất lượng cao có ưu thế cạnh tranh tại thị trường truyền thống Nhật Bản và các thị trường khác với mục tiêu doanh thu xuất khẩu tăng từ 5 - 7% mỗi năm.

Ngoài ra, HKC cũng duy trì phát triển các kênh tiêu thụ sản phẩm trong nước, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến theo nhu cầu của khách hàng, phát triển thị trường trong nước từ 5 - 7% mỗi năm.

Năm 2020, HKC đặt mục tiêu doanh thu 83 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2,7 tỷ đồng; và cổ tức 9,5%./.