Công bố các quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên EVNGENCO 2

Ngày 14/5, tại TP. Cần Thơ, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐTV tại Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2).

Việc bổ nhiệm nhân sự trong Hội đồng thành viên, EVNGENCO 2 chính thức hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Cụ thể theo các Quyết định: Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch EVNGENCO 2 giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 (Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 6/5/2019); Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc EVNGENCO 2, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO 2 (Quyết định số 199/QĐ-EVN ngày 6/5/2019); Ông Nguyễn Đình Hải, Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVNGENCO 2, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNGENCO 2 (Quyết định số 201/QĐ-EVN ngày 6/5/2019). Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2019.

Giao nhiệm vụ cho HĐTV EVNGENCO 2 tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVN - Dương Quang Thành yêu cầu EVNGENCO 2 phải thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD và ĐTXD; vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy, góp phần cùng EVN đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Đồng thời, tiếp tục thực hiện và hoàn thành lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đề ra.

Gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại sự kiện, Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV EVNGENCO 2 đoàn kết vượt qua mọi thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng đã được giao, đưa EVNGENCO 2 phát triển trở thành một trong những Tổng công ty nguồn điện hàng đầu cả nước.

Ngọc Yến