Công bố xếp hạng doanh nghiệp tuyển dụng xuất khẩu lao động

(Chinhphu.vn) - Việc xếp hạng doanh nghiệp tuyển dụng xuất khẩu lao động sẽ tạo sự cạnh tranh bình đẳng, phòng tránh vi phạm trong tuyển dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
47 doanh nghiệp tham gia đánh giá xếp hạng CoC-VN - Ảnh: VGP/Thu Cúc

Ngày 11/9, Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp tuyển dụng đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài năm 2013.

Theo Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam Nguyễn Lương Trào, việc đánh giá xếp hạng được thực hiện dựa theo Bộ Quy tắc ứng xử (CoC-VN) cho các doanh nghiệp cung ứng lao động được áp dụng từ năm 2010 trong khuôn khổ dự án bảo vệ lao động di cư.

Bảng xếp hạng gồm 4 nhóm: Xuất sắc (A1, A2), tốt (B1, B2), trung bình (C1, C2), yếu (D1, D2). 23% doanh nghiệp được xếp hạng cao nhất A1, hơn 50% xếp vào nhóm A2 và khoảng 20% ở nhóm B1.

Đây là năm thứ hai việc xếp hạng được thực hiện, số lượng doanh nghiệp tham gia đánh giá tăng gấp 2 lần (từ 20 doanh nghiệp tăng lên 47 doanh nghiệp), chiếm 27% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Trong năm thứ 3, dự kiến số doanh nghiệp sẽ tăng lên 70.

Quá trình giám sát, đánh giá doanh nghiệp thực hiện CoC-VN không chỉ đơn thuần là việc thu thập thông tin, kiểm tra, đánh giá và xếp hạng mà quan trọng là quá trình vận động và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ các chuẩn mực của ILO về di cư lao động quốc tế.

Đánh giá về hiệu quả của việc xếp hạng, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thanh Hòa khẳng định, đây là cách làm tốt để tăng cường sự cạnh tranh bình đẳng, phòng tránh vi phạm trong quá trình tuyển dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Việc đánh giá cần được mở rộng số doanh nghiệp tham gia và trở thành hoạt động thường niên.

Theo Giám đốc ILO tại Việt Nam Gyorgy Sziraczki, cùng với sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo sẽ tăng. Điều này đòi hỏi phải bảo vệ tốt hơn người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cải thiện chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp tuyển dụng. Chính vì vậy, các công cụ giám sát đánh giá như CoC-VN sẽ đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

function PrintPopup() { window.open('/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=208339', '', 'width = 890,height = 480,location= yes, resizable=yes,scrollbars=yes, toolbar=no,location=no,menubar=no'); } function EmailPopup(url) { window.open('/Utilities/Email4Friend.aspx?news_url=' + url, '', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false; } function socialShare(type, title, link) { title = typeof title !== 'undefined' ? title : document.title; link = typeof link !== 'undefined' ? link : window.location.href; var eTitle = encodeURIComponent(title); var eLink = encodeURIComponent(link); switch (type) { case 'fb': window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=' + eLink + '&t=' + eTitle); break; case 'tw': window.open('http://twitter.com/home?status=' + eTitle + ' ' + eLink); break; case 'zm': window.open('http://link.apps.zing.vn/share?u=' + eLink + '&t=' + eTitle); break; case 'lh': window.open('http://linkhay.com/submit?url=' + eLink + '&title=' + eTitle); break; } return false; } function sns_click(type) { var sns_sharekey; if (type == "facebook") { sns_sharekey = 'http://www.facebook.com/sharer.php?u='; } else if (type == "zingme") { sns_sharekey = 'http://link.apps.zing.vn/share?url='; } else if (type == "googleplus") { sns_sharekey = 'https://plus.google.com/share?url='; } u = location.href; t = document.title; window.open(sns_sharekey + encodeURIComponent(u) + '&t=' + encodeURIComponent(t), 'sharer', 'toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; }