Công đoàn Bộ Công Thương: Kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ III 2018 -2023

Các chức danh chủ chốt của Công đoàn Bộ Công Thương đã được bầu thông qua phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sáng ngày 02/4/2018, Ban chấp hành Công đoàn Bộ Công Thương Khóa 3 đã họp phiên đầu tiên nhằm bầu ra các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra để lãnh đạo công tác công đoàn của Bộ nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Tại phiên họp, với 100% đại biểu tán thành bầu 07 người vào Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, bao gồm các đồng chí: Đỗ Văn Côi, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Hương, Lê Việt Long, Trần Minh, Tào Thị Kim Vân.

Phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm bầu ra những vị trí chủ chốt 

Trong đó, bà Nguyễn Thị Hoa được tín nhiệm bầu là Chủ tịch, bà Lê Thu Hà được bầu là Phó Chủ tịch (chuyên trách), ông Đỗ Văn Côi là Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) của Công đoàn Bộ Công Thương và ông Lê Việt Long được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Công Thương.

Thay mặt Ban Thường vụ, tân Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương khóa III - bà Nguyễn Thị Hoa đã gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Ban chấp hành và cam kết, Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ III sẽ chuyên nghiệp hơn, sâu sát, nhiệt tâm hơn nữa, để có nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên.

Một số hình ảnh trong phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Công Thương Khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Công Thương Việt Nam - Tổ trưởng Tổ bầu cử điều hành tại phiên họp Công tác bầu cử diễn ra minh bạch, dân chủ và đạt sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viênBan thư ký tiến hành kiểm phiếu

Tại phiên họp, 100% đại biểu tán thành bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn BộBà Nguyễn Thị Hoa được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ III, 2018-2023Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018 - 2023 Ban chấp hành Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018 - 2023 chụp ảnh lưu niệm