Công đoàn Dệt may Việt Nam tôn vinh 28 Gia đình tiêu biểu

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Công đoàn Dệt May Việt Nam tôn vinh 28 “Gia đình tiêu biểu” với tổng kinh phí 56 triệu đồng. Trong đó có 21/28 cặp vợ chồng cùng công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Điểm mới của các Gia đình tiêu biểu ngành Dệt May được biểu dương năm 2020 là đại đa số là người lao động trực tiếp. 

Đối với các Công đoàn cơ sở, việc chăm lo cho gia đình người lao động luôn được quan tâm chú trọng, trong đó May Thành Công, Tổng Việt Thắng, May 10... hằng năm trao thưởng biểu dương nhân ngày Gia đình Việt Nam; các đơn vị khác không có điều kiện thì lồng ghép tại hội nghị của doanh nghiệp, Công đoàn...

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọt thuộc Tổng Công ty May 10 là một trong 28 gia đình Dệt May Việt Nam được tôn vinh

Với người lao động, đây thực sự là sự động viên kịp thời, giúp họ tin tưởng và gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi người lao động sẽ nỗ lực cùng người bạn đời vun đắp cho tổ ấm của mình. Còn doanh nghiệp và các cấp Công đoàn đồng hành cùng người lao động trong chăm lo và bảo vệ cho gia đình.

Đây sẽ là hoạt động thường niên của Công đoàn ngành nhằm chăm lo tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Căn cứ chương trình công tác mỗi năm, Công đoàn Dệt May đều hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chú trọng đến công tác bình đẳng giới, gia đình và trẻ em bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

06-_Lotte_Mart_-_Chuong_trinh_duoc_trien_khai_tai_cac_sieu_thi

Một trong những hoạt động được Công đoàn Dệt may Việt Nam chú trọng là xây dựng những mô hình thu hút đông đảo người lao động tham gia như hướng nghiệp cho con, Công đoàn cơ sở không có đoàn viên và người lao động là người gây bạo lực gia đình... 

PV