Công nghệ phân huỷ sinh học làm sạch ô nhiễm dầu

Mô tả: Công nghệ phân huỷ sinh học đã được hình thành và phát triển trong những năm thập kỷ 90 và có những ứng dụng ngày càng rông rãi. Phương pháp phân huỷ sinh học được sử dụng sau gạn lọc cơ học, n

Đối với sự cố tràn dầu trên biển, sau khi vớt cơ học thì chỉ có sử dụng công nghệ sinh học là hiệu quả nhất cả về làm sạch và kinh tế.
Các chế phẩm sử dụng trong quá trình xử lý đều được chế tạo tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, quy trình chế tạo không phức tạp và giá thành rẻ để có thể phổ biến rộng rãi trong toàn quốc khi có nhu cầu.

Lĩnh vực áp dụng:
Công nghệ này có thể áp dụng với các loại hình ô nhiễm dầu khác nhau trong điều kiện sinh thái khác nhau như moi trường nước ngọt, nước mặn (biển), đất, cát… Thí dụ xử lý nước thải của các kho xăng dầu trước khi thải ra môi trường, cặn đáy dầu hoặc đất cát ô nhiễm, dầu tràn trên biển.

Địa chỉ liên hệ:
18 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Hình thức chuyển giao:
Chuyển giao công nghệ (thiết kế, vận hành, đào tạo và cung cấp chế phẩm).

  • Từ khóa: