Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 16/6/2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có 105 đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ đảng trực thuộc. Đồng chí Triệu Đức Liêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy trí tuệ tập thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; “đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; Đại hội đã thực hiện kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Điện lực Bắc Kạn đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu to lớn; Đảng bộ luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cấp trên giao; cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn…

Công tác phát triển đảng được quan tâm, đảm bảo chất lượng. Từ năm 2015 đến nay Đảng bộ đã kết nạp 22 đảng viên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu các năm 2015, 2016, 2017, 2019.

Đồng chí Dương Quang Sơn - Bí thư Đảng bộ Khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Dương Quang Sơn - Bí thư Đảng bộ Khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Trong 5 năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã hoàn thành 104 công trình lưới điện, kiến trúc, thiết bị... thực hiện giải ngân đảm bảo 100% kế hoạch vốn được giao. Với sự cố gắng, nỗ lực của CBCNV ngành điện, tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đã nâng từ 95,11% năm 2015 lên 97,29% năm 2019. Hoàn thành tốt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh là “Phát triển lưới điện về vùng sâu, vùng xa, nâng cao tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xây dựng ngành Điện lực Việt Nam ngày càng lớn mạnh, Đảng bộ Công ty phấn đấu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công nhân viên, người lao động nâng cao nhận thức, quan điểm chính trị của Đảng để đáp ứng trong tình hình mới; hằng năm hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị, huy động nguồn vốn để xây dựng và cải tạo lưới điện, các giải pháp kỹ thuật tối ưu lưới điện nhằm đáp ứng tăng trưởng về điện từ 5-10%/năm, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 98,5% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội, thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VII… 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Triệu Đức Liêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công ty, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị, cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Triệu Đức Liêm cũng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đồng chí Triệu Đức Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Triệu Đức Liêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Dương Quang Sơn - Giám đốc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Đảng bộ Khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh. Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Ngô Văn Gia - Phó Giám đốc tiếp tục giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn tái cử chức Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phương Huệ