Công ty Nhôm Lâm Đồng: Quản trị tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả

Trong 9 tháng đầu năm 2019, với sự quyết tâm đồng bộ, bài bản, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã thực hiện tốt công tác quản trị kế hoạch, các chỉ tiêu chính trong công đoạn sản xuất đều hoàn thành và vượt.

Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty Vũ Minh Thành, trong 9 tháng đầu năm 2019, Công ty đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu cụ thể: Quặng tinh sau tuyển đạt 1.362.700 tấn, bằng 75,7% KH năm; Alumin quy đổi đạt 511.500, bằng 75,2% KH năm; sản lượng tiêu thụ đạt 454.900 tấn, bằng 71,1% KH năm; thu nhập bình quân theo sản phẩm đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản trị kế hoạch, các chỉ tiêu tiêu hao chính trong các công đoạn sản xuất như tiêu hao xút, vôi, than, chất trợ lắng đều thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn kiểm tra sản xuất tại LDA
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn kiểm tra sản xuất tại LDA

Với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản chương trình tối ưu hóa, quản trị kế hoạch và với mục tiêu tiếp cận công nghệ 4.0, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm đã mang lại nhiều kết quả khả quan để hướng đến một Nhà máy sản xuất Alumin theo hướng hiện đại, tiên tiến, mang tầm vóc quốc tế, Công ty đã mạnh dạn thử nghiệm và thành công vận hành các lò sinh khí ở chế độ tối ưu nhất. Kết quả chất lượng khí than tăng lên rõ rệt, nhiệt trị khí đạt 5,44 Mj/m3 so với năm 2018 là 5,39 Mj/m3, tiêu hao than giảm.

Ngoài ra, hệ thống điều khiển lò nung sau khi sửa chữa lớn đã vận hành tự động, liên động giữa cân cấp liệu và nhiệt độ lò nung, liên động giữa áp khí gas và mỏ đốt, kết quả sản lượng cấp vào lò đã tăng 5-7% so với trước đây, tiêu hao khí CO/tấn alumin giảm, giảm được 8 nhân lực vận hành lò nung. Bên cạnh đó, sau khi thử nghiệm thành công, tiếp tục thực hiện cải tiến hệ thống thiết bị cô đặc bằng cách thay đổi lưu trình cấp liệu đã tạo ra đột phá. Kết quả liệu cấp vào trạm tăng từ 500m3/h lên 850m3/h, đồng nghĩa hiệu quả loại nước tăng thêm khoảng 15m3/h, cân bằng mức lỏng toàn dây chuyền dễ dàng hơn, chủ động rút các bình bồn ra làm sạch, sửa chữa; đồng thời giảm số lần dừng trạm cô đặc để rửa nước, rửa axít, đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục, giảm tiêu hao hơi nước mới khoảng 2 tấn/h.

Đặc biệt, việc thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng, tin học hoá, tự động hoá trong sản xuất đã mang lại nhiều hiệu quả trong dây chuyền sản xuất Alumin.

Chủ tịch Lê Minh Chuẩn đánh giá cao và biểu dương sự đoàn kết, công tác lãnh đạo
Chủ tịch Lê Minh Chuẩn đánh giá biểu dương sự đoàn kết, công tác lãnh đạo của LDA

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Lê Minh Chuẩn đánh giá cao và biểu dương sự đoàn kết, công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐTV, Ban Lãnh đạo, cán bộ, CNVCLĐ LDA đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, duy trì ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập, đời sống của CNVCLĐ, các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng hoàn thành theo tiến độ kế hoạch…

Chủ tịch đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó, các ban chuyên môn của Tập đoàn cần phối hợp với Công ty và Ban quản lý Dự án tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng nhanh chóng triển khai hoàn thiện các dự án liên quan công tác đầu tư, việc đền bù GPMB phục vụ khai thác quặng bauxite…

Phan Hạnh