Đã có 99,7% doanh nghiệp tham gia dịch vụ khai thuế điện tử

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết năm 2017, số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,71% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Số tiền thuế đã nộp

Thông tin trên được ông Nam chia sẻ tại "Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018" vừa được tổ chức bởi Tổng cục Thuế.

Theo ông Bùi Văn Nam, kết quả thu NSNN năm 2017 của ngành thuế đạt 1.019.041 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của nhà nước tại các doanh nghiệp), bằng 105,2% dự toán, bằng 111,5% so với cùng kỳ (số thu được giao là 968.580 tỷ đồng).

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 49.583 tỷ đồng, bằng 129,5% dự toán, bằng 123,4% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 969.458 tỷ đồng, bằng 104,2% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ.

"Năm 2017, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được toàn ngành tập trung thực hiện. Kết quả, 11 tháng năm 2017, đã đôn đốc thu nợ đọng được 39.871 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017", ông Nam cho hay.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết năm 2017, số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,71% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 45,6 triệu hồ sơ.

Doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là đạt 97,57%. Qua đó số tiền thuế đã nộp NSNN điện tử trong năm là hơn 520.000 tỷ đồng, chiếm trên 51% số thu NSNN với hơn 2,7 triệu giao dịch.

"Ngành thuế cũng đã triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử cho tất cả người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố... các nước", ông Nam thông tin.